Blogikirjoituksia

Asiakkaan Kymenlaakso

 Osaammeko katsoa sotea ihmisen näkökulmasta? 

Silmiini tökkäsi oheinen kuvaotsikko 31.10. Helsingin Sanomissa: ”Ylä-Savon sote-kokeilussa voi jo valita yksityisen terveyskeskuksen. Kunnalliset markkinoivat itseään rakennusten kuvilla, yksityiset ihmisillä.” Kyllä vain. Ei ole helppoa sijoittaa ihmistä julkisten palveluiden ytimeen, ei palvelun antajaa, saati saajaa – laitetaan keskiöön ennemmin rakennus. 

Lue koko juttu

300 päivää käyttöönottoon

Kirjoittaessani tätä blogitekstiä on täsmälleen 300 päivää jäljellä Effica Lifecare -järjestelmän käyttöönottoon, joka tapahtuu 1.7.2018 eli samaan aikaan kuin sosiaali- ja terveyspalveluiden valinnanvapauskokeilu aloitetaan maakunnassa. Ennen tätä päivämäärää on vielä paljon tekemistä ja Effica Lifecare on vain yksi osatekijä isossa kokonaisuudessa. Onneksi mukana on myös paljon kokeneita tekijöitä, joiden asiantuntemukseen minulla on hyvä luottamus. Tekemisen meininkiä tarvitaan, koska suurin osa työstä tehdään taustalla, jonka lopputulos on ainoastaan nähtävillä.

Lue koko juttu

Asiakkaan parhaaksi

Sote- ja maakuntauudistus ja sen yhteydessä kehittyvä lainsäädäntö antavat maakunnille ainutlaatuisen mahdollisuuden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden uudistamiseen ja kehittämiseen. Kymenlaaksolla on maakuntana useita etuja, mitkä kannattaa tässä yhteydessä hyödyntää täysimääräisesti. Emme ole kovin pieni, emmekä liian iso. Olemme oikean kokoinen maakunta järjestämään Sote-palvelut valtakunnallisestikin esimerkillisesti. Maakunnan juuret ovat historiassa koettujen muutosten kautta muovautuneet joustaviksi.  Ne sopivasti myötäilevät muutoksia, ja antavat meille aikaa tunnistaa muutoksen esille nostamat uudet mahdollisuudet. Meillä on nyt ainutkertainen mahdollisuus kehittää Sote-toimintaa ja asiakaspalvelua modernien Sote-tietojärjestelmien tukemana.

Lue koko juttu

Puhutaan maakunnan muttamisesta

Kevään ylioppilaskirjoitukset alkavat perinteisesti kuullun ymmärtämiskokeilla. Myös luetun ymmärtämistä testataan. Tuttu tilanne ympäri vuoden näin virkamiehenä. Kaikenlaista kuullun ja luetun ymmärtämistä pukkaa pitkin vuotta aina ministeriöistä saakka.

Lue koko juttu

Marjut Kettusen Kärjessä blogi STM:n sivuilla

Asiakkaiden tarpeista uudenlaiseen asiakasohjaukseen

Kymenlaaksossa on käynnistynyt myös keskitetyn asiakasohjauksen kehittämishanke osana I&O-kärkihanketta. Kehittämisen edetessä olen useasti miettinyt, miten yhteinen ymmärrys asiakasohjauksesta luodaan ja miten erilaiset toimintakulttuurit vaikuttavat ajattelutapoihimme.

Lue koko juttu

Katsaus sote-valmisteluun

Sote-uudistus on Suomen historian suurin hallinnon uudistus. Tulevaisuudessa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjä Kymenlaaksossa on maakunta.

Viime vuoden aikana maakunnallinen SOTE Projektiryhmä on kartoittanut Kymenlaakson palvelujen nykytilan. Parhaillaan menossa on esivalmisteluvaihe, jonka aikana suunnitellaan tulevaisuuden palvelujen tuottamisen rakenne. Tavoitteena on siirtää painopiste raskaammista kevyempiin ja korjaavasta ennaltaehkäiseviin palveluihin. Valmistelutyötä tehdään kolmessa elämäkaareen perustuvassa kohderyhmässä: Lasten ja nuorten palvelut, Aikuisten palvelut ja Ikääntyneiden palvelut.

Lue koko juttu

Kohti digitalisaatiota

Sote-ja maakuntauudistuksessa puhutaan paljon digiloikasta. Uudistuksen tavoitteena on toiminnan muutos ja sen tärkeänä välineenä on digitalisaatio. Tietohallinto ja tietojärjestelmät tukevat uudistuksen toteuttamista. Oman haasteensa tuo tiukka aikataulu. Se pakottaa priorisoimaan ICT:n keskeisiin osakokonaisuuksiin.

Lue koko juttu

Maakunnassa saavutettu sotesopu - Jaakko Mikkolan blogi

Maakuntauudistuksen johtoryhmä linjasi periaatteet tammikuun 2017 kokouksessaan. Myös maakunnan sote-työryhmä pääsi yksimielisyyteen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä maakunnassa. Sotesovun syntymistä oli kauan odotettu – ja nyt on saavutetulle yksimielisyydelle annettava kaikki tuki ja sitä edelleen vahvistettava. Sote edellä menevässä uudistuksessamme juuri sotesopu onkin ensiarvoisen tärkeää. - Onneksi olkoon kaikille sotesovun saavuttamisessa mukana olleille!

Lue koko juttu

Kasvua ja töitä - Satu Mäkelän blogi

Maakuntauudistuksen myötä Työ- ja elinkeinoministeriö päätti uudistaa ajatteluaan elinkeinopolitiikassa ja työpolitiikassa. Uudeksi ohjenuoraksi otettiin Kasvun agenda. Tämä tarkoittaa erityisesti työpolitiikassa jossain määrin paradigman muutosta. Yrityksiä tuetaan ja kannustetaan kasvamaan ja laajentamaan markkina-alueitaan. Kasvuyritys voi olla minkä kokoinen tahansa. Pienimpiä yhden hengen yrityksiä autetaan palkkaamaan sitä ensimmäistä työntekijää. Pk-yrityksiä autetaan uudistamaan liiketoimintaansa ja lähtemään vientimarkkinoille. Yrityskaupoissa ja sukupolvenvaihdoksissa tuetaan. Kansainvälistymisen ja viennin avuksi uudistetaan Team Finland-palveluita. Kaikenkokoisille yrityksille pyritään löytämään ja kouluttamaan sopivaa ja osaavaa työvoimaa. Yritysten kasvun seurauksena syntyy työpaikkoja ja kansantalouteen positiivista nousua.

Lue koko juttu

100 päivää maakuntajohtajana – ”Kymenlaakso 2.0”

Sata päivääni maakuntajohtajana Kymenlaakson liitossa tuli täyteen marraskuun alkupäivinä. Palasin tuttuun taloon elokuun 2016 alussa – alkoi ”Kymenlaakso 2.0”. Hyvä henki – osaava henkilökunta. Työkenttäni laajentui maakuntauudistuksen myötä reformin koordinointiin. Ministeriö oli kesän aikana vastuuttanut maakunnan liitot koordinoimaan uudistusta. Maakunnan liitot perivät valmisteluvastuun kaikkialla maassa.

Lue koko juttu

KAS ELY-keskuksen ylijohtaja Leena Gunnar

ELYistä tärkeä osa tulevia maakuntia

Vuonna 2010 aloittaneisiin ELY-keskuksiin yhdistettiin aiemmat TE-keskusten ja tiepiirien sekä osia ympäristökeskusten ja lääninhallitusten palveluista. Johtava ajatus oli koota valtion alueelliset kehittämistehtävät saman katon alle. Puhuttiin suurimmasta hallintouudistuksesta sataan vuoteen.

Lue koko juttu

Tilaa RSS-syöte
Tilaa uutiskirje

Tilaa sote- ja maakuntauudistuksesta tuorein tieto uutiskirjeenä sähköpostiisi

Tilaa uutiskirje

Arkisto

Katso arkistosta jo lähetetyt uutiskirjeet ja muut aiemmat julkaisut

Siirry arkistoon

KYMENLAAKSON LIITTO

PL 35, 48601 KOTKA
Karhulantie 36 B
Toimisto on avoinna arkisin
Ma-Pe klo 9-15

MUUTOSTOIMISTO

Karhulantie 30,2krs
48600 KOTKA