Maakuntasuudistuksen aikataulu

 • Esivalmistelu

  Uudistuksen piirissä olevien toimijoiden yhteistä esivalmistelua tehdään 6/2016 - 5/18. Esivalmisteluvaiheessa kartoitetaan maakuntaan siirtyvät palveluprosessit, henkilöstö ja omaisuus. Kymenlaaksossa maakuntaan on siirtymässä noin 7 000 työntekijää.

  Maakuntahallitus 21.8.2017 hyväksyi maakuntaan siirtyvien toimijoiden maakunnan liiton, kuntien, sairaanhoitopiirin, erityishuoltopiirin, pelastuslaitoksen, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä työ- ja elinkeinotoimiston neuvottelutuloksen väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta.

  Esivalmisteluajan pidentymisen johdosta valmistelutoimielin työskentelee aluksi maakuntahallituksen nimeämänä työryhmänä 05/2018 saakka.

   

  Esivalmistelusuunnitelma

 • Kuntavaalit

  Kunnallisvaalit järjestettiin 9.4.2017. Uudet kunnallisvaltuustot aloittivat työskenelyn 1.6.2017. Valtuustokausi on neljä vuotta. Kuntien tehtävissä tapahtuu suuri muutos, kun sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakunnan järjestettäväksi 1.1.2020 alkaen. Kunnat vastaavat tulevaisuudessa työllisyyden hoidosta ja edistämisestä sekä osaamisen ja sivistyksen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä, liikunta-, kulttuuri- ja muista vapaa-ajan palveluista, nuorisotoimesta, paikallisesta elinkeinopolitiikasta, maankäytöstä, rakentamisesta ja kaupunkisuunnittelusta. Tulevaisuudessa maakunnat vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista.

 • Väliaikaishallinto

  Sipilän hallituksen tavoiteaikataulun mukaan väliaikainen valmistelutoimielin aloittaa 06/2018. Se vastaa maakunnan toiminnan ja hallinnon valmiselusta siihen saakka, kun maakuntavaltuusto on valittu ja aloittaa toimintansa 1/2019.

  Maakuntahallitus 21.8.2017 hyväksyi maakuntaan siirtyvien toimijoiden maakunnan liiton, kuntien, sairaanhoitopiirin, erityishuoltopiirin, pelastuslaitoksen, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä työ- ja elinkeinotoimiston neuvottelutuloksen väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta. Esivalmisteluajan pidentymisen johdosta valmistelutoimielin työskentelee aluksi maakuntahallituksen nimeämänä työryhmänä 05/2018 saakka.

 • Maakuntavaalit

  Asukkaat valitsevat maakuntavaltuuston maakuntavaaleila. Sipilän hallituksen tavoiteaikataulun mukaan ensimmäiset maakuntavaalit järjestetään lokakuussa 2018.  Aiemmin maakuntavaaleja esitettiin järjestettäväksi tammikuussa 2018, mutta vaalien ajankohtaa siirrettiin eteenpäin.

  Maakuntavaltuustot päättävät maakunnan toiminnasta, taloudesta ja hallinnosta. Päätöksenteosta säädetään maakuntalaissa, jota valtiovarainministeriö valmistelee.

  Ensimmäisen maakuntavaltuuston toimikausi alkaa vuoden 2019 alusta.

   

  Muut vaikuttamismahdollisuudet

  Muita asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksia ovat muun muassa aloiteoikeus, asiakasraadit sekä keskustelu- ja kuulemistilaisuudet

 • Käynnistys

  Käynnistysvaihe alkaa, kun uusi maakuntavaaleilla valittu maakuntavaltuusto aloittaa työskentelyn vuoden 2019 alussa. Valtuuston tehtäviin kuuluva päätöksenteko mm. -hallintosääntö ja palvelutuotantostrategia (sis. palvelulaitoksen hallintosäännön ja osto-palveluhankintojen linjaukset) -soten yhteistyösopimuksen hyväksyminen ja sen valmisteluun osallistuminen ja niistä maakunnan alueelle johdettavat linjaukset Käynnistysvaiheessa luodaan edellytykset maakunnan toiminnan käynnistämiselle vuoden 2020 alussa. Maakunnan palvelutoiminta alkaa 1.1.2020.

 • Maakuntavaltuusto aloittaa

   Ensimmäiset maakuntavaalit järjestetään lokakuussa 2018.  Maakuntavaltuustot aloittavat toimintansa 1 / 2019.

  Valtuuston tehtäviin kuuluva päätöksenteko mm.: - Hallintosääntö ja palvelutuotantostrategia - Maakuntastrategia (sis. palvelutuotantostrategian ja ostopalveluhankintojen linjaukset) - Soten yhteistyösopimuksen hyväksyminen ja sen valmisteluun osallistuminen ja niistä maakunnan alueelle johdettavat linjaukset

 • Maakunta aloittaa

  Maakunnan palvelutoiminta käynnistyy vuoden 2020 alussa.

 

Tilaa RSS-syöte
Tilaa uutiskirje

Tilaa sote- ja maakuntauudistuksesta tuorein tieto uutiskirjeenä sähköpostiisi

Tilaa uutiskirje

Arkisto

Katso arkistosta jo lähetetyt uutiskirjeet ja muut aiemmat julkaisut

Siirry arkistoon

KYMENLAAKSON LIITTO

PL 35, 48601 KOTKA
Karhulantie 36 B
Toimisto on avoinna arkisin
Ma-Pe klo 9-15

MUUTOSTOIMISTO

Karhulantie 30,2krs
48600 KOTKA