Soten tekijät

 • PROJEKTIRYHMÄ

  Sote-projektiryhmän tehtävät:
  • seuraa sote -uudistuksen etenemistä ja vastaa osaltaan maakunnallisen sosiaali- ja terveyspalvelujen integraation valmisteluun liittyvästä koordinoinnista
  • ohjaa projektipäällikön ja työryhmien toimintaa ja valmistelutyötä
  • vetää yhteen työryhmien valmistelutyötä ja vastaa eri ryhmien yhdyspinnoista ja niiden yhteensovittamisesta
  • linjaa tulevaa sote -uudistuksen myötä syntyvää organisaatio- ja palvelurakennetta
  • huolehtii yhteistyöstä ja yhdyspintojen määrittämisestä maakuntaprojektin ja muiden uudistukseen liittyvien toimijatahojen kanssa

  SOTE-Kymenlaakso projektiryhmän kokoonpano:

  • Jorma Haapanen, palvelujohtaja,Kotka, pj.
  • Kaarina Tilli, projektipäällikkö, Kotka
  • Arja Kumpu, hyvinvointipalvelujen johtaja, Kouvola
  • Marjo Seuri, Kaakon kaksikko
  • Päivi Mattila, Hamina
  • Jan Appelberg, Pyhtää
  • Annikki Niiranen, toimitusjohtaja, Carea
  • Jussi Lehtinen, muutosjohtaja, Kymenlaakson liitto
  • Sanna Koskimies, hallintopäällikkö, Kotka (sihteeri)
  • Tarja Hurtta, viestintävastaava Kouvola
  • Tommi Reiman, muutosagentti (ikääntyneiden palvelut)
  • Ninni Taavitsainen, muutosagentti (lasten, nuorten ja perheiden palvelut)

  Henkilöstön edustajat:

  Pirjo Mussalo, Saila Mäkinen, Seija Piipponen-Pekkola, Paula Werning, Anu Vanhala-Taimisto, Pasi Pöllänen.
 • LAPSET, NUORET JA PERHEIDEN PALVELUT

  Työryhmän vetäjä: Päivi Mattila, Hamina

  Lapsi- ja perhepalveluita suunnittelee kaksi alatyöryhmää:

  • Perusasiakkaat, pj. Hannele Pajanen, Kotka
  • Perusasiakkaat muodostavat suurimman osan asiakaskunnasta. Palvelut ovat lähes kaikki lakisääteisiä ja niitä tuotetaan lähipalveluna. Peruspalveluja ovat neuvolapalvelut, lapsiperheiden kotipalvelu, perheoikeudelliset palvelut, ryhmätoiminta, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, kuraattoripalvelut, psykologipalvelut, puheterapiapalvelu, koulupsyykkaritoiminta sekä koulun nuorisotyö.

  • Aktiivi- ja avainasiakkaat, pj. Liisa Korppi Kouvola
  • Lapset tai perheet, jotka tarvitsevat peruspalvelujen lisäksi varhaisen tuen palveluja, kuuluvat aktiiviasiakkaiden ryhmään. Heille suunnattuja palveluja ovat mm. palveluohjaus ja palvelutarpeen arvointi, perhetyö, lapsiperheiden sosiaalityö, kasvatus- ja perheneuvonta, lasten kuntoutus ja oppilashuolto. Avainasiakas on erityisen ja vaativamman tason palvelujen piiriin kuuluva lapsiperhe (esim. erikoissairaanhoito, lastensuojelu, päihdehuollon erityispalvelut ja opetustoimen kanssa yhdessä tuotetut erityispalvelut.)

 • AIKUISVÄESTÖN PALVELUT

  Työryhmän vetäjä: Annikki Niiranen, Carea

  Aikuisväestön palveluita suunnittelemaan on nimetty yhdeksän alatyöryhmää:

  Vastaanottopalvelut, pj. Asta Saario, Hamina

  Ensihoito, pj. Janne Wall, Carea

  Päivystyspalvelut, pj.Kimmo Salmio, Kouvola

  Sairaalahoito, pj. Arto Toivanen, Carea

  Suun terveydenhuolto, pj. Tuija Palin-Palokas, Kouvola

  Aikuisten sosiaalipalvelut, pj. Heli Sahala, Kotka

  Vammaispalvelut, pj. Anu Salonen, Carea

  Mielenterveys- ja päihdepalvelut, pj. Lauri Lehto, Kotka

  Kuntoutumispalvelut, pj. Kari Kristeri Kouvola

 • IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT

  Työryhmän vetäjä: Arja Kumpu, Kouvola

  Ikääntyneiden palveluita suunnittelee ydinryhmä, jota vahvistetaan lisäasiantuntijoilla tilanteen mukaan suunnitteilla olevista palveluosioista riippuen.

  Alatyöryhmät

  Varhaiset ja ennaltaehkäisevät palvelut, pj. Sanna Niskanen (Hamina)

  Omaishoito, pj. Leila Tylli (Miehikkälä)

  Kotiin annettavat palvelut, pj. Tuula Jaakkola (Kouvola)

  Asiakas- ja palveluohjaus, pj. Pia Ruuskanen (Kotka)

Tilaa RSS-syöte
Tilaa uutiskirje

Tilaa sote- ja maakuntauudistuksesta tuorein tieto uutiskirjeenä sähköpostiisi

Tilaa uutiskirje

Arkisto

Katso arkistosta jo lähetetyt uutiskirjeet ja muut aiemmat julkaisut

Siirry arkistoon

KYMENLAAKSON LIITTO

PL 35, 48601 KOTKA
Karhulantie 36 B
Toimisto on avoinna arkisin
Ma-Pe klo 9-15

MUUTOSTOIMISTO

Karhulantie 30,2krs
48600 KOTKA