Kasvupalvelu-uudistuksen valmistelu etenee Kaakkois-Suomessa

ELY-keskusten yrityspalvelut ja TE-toimistojen työ- ja elinkeinopalvelut yhdistyvät maakuntauudistuksen myötä kasvupalveluiksi. Maakunnat tulevat päättämään kasvupalvelujen puitteissa yrityksille järjestettävistä erilaisista rahoitus- ja kehittämispalveluista sekä maksuttomista rekrytointipalveluista. Osana maakunnallisia kasvupalveluita työnhakija-asiakkaille tullaan järjestämään osaamis-, kuntoutus- ja rekrytointipalveluita. Palvelut halutaan alueella tuottaa markkinaehtoisesti pyrkien lisäämään palveluiden hankkimista yksityisiltä palvelujen tuottajilta.
Kaakkois-Suomen maakunnissa, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa kasvupalvelujen valmistelua on tehty laajasti ELY-keskuksen, TE-toimiston, kuntien ja niiden kehitysyhtiöiden kanssa. Mukana on ollut myös asiakkaiden ja sidosryhmien edustajia.

 Uudistuksen tarkoitus

Uudistuksella pyritään rakentamaan asiakkaille saumattomia palvelupolkuja riippumatta palveluntarjoajasta. Tavoitteena on että asiakas saa palvelua nopeasti, kustannustehokkaasti ja vaikuttavasti. Yritysasiakkaat kasvavat ja työllistävät, työnhakija-asiakkaat työllistyvät. Tämän varmistamiseksi rooleista ja toimintatavoista verkostossa on sovittava.
Erityisiä hyötyjä uudistuksesta tulevat saamaan moniammatillista palvelua tarvitsevat työnhakija-asiakkaat, sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kasvupalvelujen yhteistoiminnalla, johon luodaan yhteinen luukku. Etelä-Karjalassa mallia kokeillaan jo paikalliseen sopimukseen perustuen Eksoten, TE-toimiston ja Kelan yhteistyönä ja tulokset ovat olleet lupaavia. Palaute asiakkailta on ollut hyvää.
Business Finland Oy:n (entinen Tekes ja Finpro) valtakunnalliset kasvupalvelut tulevat olemaan kiinteä osa yrityspalvelua mikä varmistetaan sillä että jokaiseen maakuntaan tulee Team Finland kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattori.

Allianssimalli

Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa on ilmaistu kiinnostusta myös erilaisten allianssimallien käyttöön kasvupalvelujen tuottamisessa. Allianssi tarkoittaa tässä tapauksessa yhteenliittymää, jossa kunnat ja maakunta voivat yhdessä järjestää palveluita asiakkaille, käytännössä hankkien palvelutuotannon yksityisiltä palveluntuottajilta. Keskusteluja aloitetaan keväällä kummassakin maakunnassa yrityspalveluallianssien osalta. Kouvolassa järjestetään 14.3. kasvupalveluihin liittyvä aluetilaisuus, jossa ovat mukana Etelä-Karjala, Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Kanta-Häme.
Lakiluonnokset kasvupalveluun, kotouttamiseen, rahoitukseen sekä rekrytointi- ja osaamispalveluihin liittyen ovat menossa kevään aikana eduskunnan käsittelyyn.

Lisätietoja:

johtaja Satu Mäkelä, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, p. 0400 332 256
johtaja Juha Kouvo, Kaakkois-Suomen TE-toimisto, p. 0295 042 099
muutosjohtaja Aija Tuimala, Etelä-Karjala, p. 040 869 6494
muutosjohtaja Jussi Lehtinen, Kymenlaakso, p. 0400 644 206

Väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATEN) kokouksessa 1.3.2018 käsitellyt asiat

Väliaikaisen valmistelutoimielimen (Vaten) kokouksessa 1.3.2018 käsiteltiin seuraavia asioita:

 • Maakuntatalouden simulointi
 • Maakuntastrategian valmistelu - alustavat strategiset linjaukset
 • Järjestäjä/markkinat -työryhmän työskentely
 • Raportti vuodelle 2017 myönnetyn ICT-rahoituksen käytöstä
 • Valtiovarainministeriön päätös 16.2.2018 maakuntien esivalmisteluavustuksen myöntämisestä
 • Tietoa maakuntavaaleista
 • KymenSoten ajankohtaiskatsaus

Lue lisää

 

Maakunta- ja soteuudistus uutiskirje 2 / 2018

    - Allianssilla hyvää palvelua saumattomasti
    - Sote-kuntayhtymän osalta valmistaudutaan päätöksiin perustamisesta
    - Helmikuisessa seminaarissa käytiin läpi asumisen uusia ratkaisuja
    - I & O-kärkihankeen maakuntakierros pysähtyi Kymenlaaksossa
    - Demokratia- ja asukasosallisuusvalmisteluryhmä
    - Tietoa 28.10.2018 mahdollisesti järjestettävistä maakuntavaaleista
    - Tulevia tapahtumia
    - Maakunta- ja sote-uudistuksen keskeisimmät määräajat

Lue lisää

I&O-hankkeen maakuntakierros kävi Kymenlaaksossa

Kymenlaaksossa rahat kiinni hoiva-asumisessa

Iäkkäiden kotihoitoa kehittävä ja kaikenikäisen omaishoitoa vahvistava valtakunnallinen I&O-kärkihanke on parhaillaan maakuntakierroksella. Se pysähtyi helmikuussa myös Kotkassa ja Kouvolassa. Hankkeessa erityisasiantuntijana toimivan geriatrian professori Harriet Finne-Soverin mukaan tavoitteena on järjestää palvelut niin, että ikäihmiset voivat elää omannäköistä elämää ja että omannäköisen elämän tärkein paikka on koti.

Finne-Soveri puhuu palvelujen räätälöimisestä niin lähelle vanhuksen tarpeita kuin mahdollista. Hänen mukaansa palvelujen ja hoidon räätälöinti vanhuksen kotiin tulee yhteiskunnalle myös halvemmaksi kuin ympärivuorokautinen hoiva-asuminen.

Juuri Kymenlaaksossa yli 75-vuotiaan asuinpaikka on tällä hetkellä useammin kuin muissa maakunnissa kodin sijasta ympärivuorokautista hoivaa tarjoava palvelutalo.

- Kymenlaaksossa on valtavasti rahaa sidoksissa ympärivuorokautiseen hoiva-asumiseen. Palvelujärjestelmä täytyy ajatella uusiksi, Finne-Soveri kannusti kymenlaaksolaisia.

Tilasto kertoo karua kieltä. Kymenlaaksossa ympärivuorokautisen hoivan asumispalveluiden nettokäyttökustannukset ovat 447 euroa jokaista asukasta kohti, enemmän kuin missään muualla. Esimerkiksi Etelä-Karjalassa kustannukset ovat 306 euroa ja Pohjois-Pohjanmaalla 248 euroa asukasta kohti. 

Kymenlaaksossa on omia haasteita

Kymenlaakson väestö vanhenee muuta maata nopeammin. Vuonna 2025 yli 75-vuotiaita on 33 prosenttia enemmän kuin nyt.

I&O-hankkeen Kymenlaakson muutosagentti Tommi Reimanin mukaan onkin varmistettava, että ikäihmiset saavat terveyspalvelunsa oikea-aikaisesti ja että kotiutus on turvallista ja suunnitelmallista.

Huomiota on kiinnitettävä siihen, että vanhusta tuetaan erityisesti kahdessa tärkeässä vaiheessa. Toinen niistä on jakso, jonka vanhus viettää kotona ennen kuin hänen sairautensa vaatii sairaalahoitoa. Toinen tärkeä vaihe on kotiutuksen jälkeiset kaksi viikkoa.

Tutkimusten mukaan Kymenlaakson vanhusväestöllä on joitakin erityispiirteitä, jotka tuovat omat haasteensa palveluja mietittäessä. Verrattuna muihin maakuntiin Kymenlaaksossa on paljon yksinasuvia yli 75-vuotiaita. Kymenlaaksolaiset vanhukset tuntevat yksinäisyyttä useammin kuin monet muut, liikuntaa harrastamattomia on paljon kuten myös alkoholia liikaa käyttäviä. Kymenlaaksossa ikäihmiset eivät myöskään osallistu yhtä aktiivisesti järjestötoimintaan kuin muualla.

INFO: IkäOpastin kokoaa palvelut

Kymenlaaksossa rakennetaan yhteistä mallia neuvonnan ja asiakasohjauksen tarpeisiin. Hanke on saanut nimen IkäOpastin. Tähän mennessä on jo saatu luotua verkkosivusto (kymenlaaksonopastin.fi), joka tarjoaa paljon tietoa iäkkäille ja heidän omaisilleen.

IkäOpastin-hanke tähtää siihen, että maakuntaan luodaan yhtenäiset ja asiakasta palvelevat käytännöt neuvonnassa, palvelutarpeen arvioinnissa, palvelujen piiriin ohjaamisessa, palvelujen toteuttamisessa ja seurannassa.

Tommi Reimanin mukaan Kymenlaaksossa on ikääntyneiden palvelujen kehittämisessä neljä pääasiallista tavoitetta.

 1. Ennakointi ja varhainen tuki tähtää siihen, että ikääntyneet huolehtivat mahdollisuuksiensa mukaan itse omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan.
 2. Asiakasohjaukseen rakennetaan IkäOpastinta, jonka kautta vanhus saa apua, tukea ja neuvoa helposti ja nopeasti ”yhden luukun periaatteella”.
 3. Äkillisesti muuttuviin tilanteisiin reagoidaan oikea-aikaisesti ja nopeasti.
 4. Ikäihmisille on tarjolla riittävästi palveluja kotiin sekä muita asumisratkaisuja tarpeen mukaan.

 

Teksti: Eija Anttila

Tilaa RSS-syöte
Tilaa uutiskirje

Tilaa sote- ja maakuntauudistuksesta tuorein tieto uutiskirjeenä sähköpostiisi

Tilaa uutiskirje

Arkisto

Katso arkistosta jo lähetetyt uutiskirjeet ja muut aiemmat julkaisut

Siirry arkistoon

KYMENLAAKSON LIITTO

PL 35, 48601 KOTKA
Karhulantie 36 B
Toimisto on avoinna arkisin
Ma-Pe klo 9-15

MUUTOSTOIMISTO

Karhulantie 30,2krs
48600 KOTKA