Palvelut

SOTE Kymenlaakso -projekti toteuttaa valtakunnallista sote-uudistusta ja suunnittelee tulevien palveluiden kokonaisuutta Kymenlaaksossa. Tavoitteena on turvata asiakaslähtöiset palvelut alueen asukkaille.

 • LAPSET, NUORET JA PERHEIDEN PALVELUT

  Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa korostuu monitoimijainen yhteistyö. Perheet saavat parhaiten tukea, kun se on moniammatillista ja kokonaisvaltaista. Kymenlaaksossa, etenkin Kouvolassa on kehitetty kohderyhmän palveluja hyvään suuntaan ja luotu nopean reagoinnin, varhaisen puuttumisen ja vastuutyöntekijän malleja. Myös erilaisia yhden luukun palveluja on kehitetty. Näistä on saatu hyviä kokemuksia ja niitä tulee soveltaa kaikkiin palveluihin.

  Palvelujen keskittäminen perhekeskuksiin on todettu toimivaksi ja mallia tulee viedä eteenpäin koko maakunnassa. Erilliset tietojärjestelmät ja tietojen siirto tuottavat ongelmia eikä digitaalisia palveluja ei ole osattu hyödyntää tarpeeksi. Palvelujen ja hyvien käytänteiden mallintamiseen ja yhteistyöhön tulee panostaa.

  Väliraportti

 • AIKUISTEN PALVELUT

  Aikusten palveluissa Kymenlaaksossa on suuria rakenteellisia haasteita. Palvelurakenne on raskas: maakunnassa tuotetaan paljon erityispalveluja, vuodeosastot ovat erikoissairaanhoitopainotteisia ja kustannukset ovat korkeat.

  Tyypillistä on resurssilähtöisyys eli tuotetaan palveluja, joihin on resursseja. Paljon palveluja käyttävää asiakasta ei tunnisteta, joten hän kuormittaa eri palveluja. Laitosvaltaisuutta tulee purkaa ja painopiste palveluissa on saatava aidosti varhaisiin ja matalan kynnyksen palveluihin.

  Hyviä toimintamalleja on kehitetty mm. kuntoutuksessa, alueellisessa ja moniammatillisessa yhteistyössä. Palvelujen pariin pääsemistä, palveluohjausta ja sähköistä ajanvarausta kehittämällä sekä rajapintojen yhteistyötä lisäämällä voidaan saavuttaa nopeasti tuloksia.

  Väliraportti

 • IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT

  Kymenlaaksossa on muuta maata nopeammin ikääntyvä väestö ja kotona asuvien määrä alhaisempi. Maakunnan alueet ja kuntarakenteet ovat erilaisia. Palvelun tarve kasvaa. Hasteena ovat etenkin muistisairaudet ja päihde- ja mielenterveysasiakkuudet.

  Muutoksen suuntana on palvelurakenteen muutos: palvelutarpeen tunnistaminen ja varhainen puuttuminen sekä asiakasohjaus korostuvat. Kotiin annettavia palveluja, kuntoutusta ja omaishoitoa on kehitettävä. Lääkäripalvelut tulisi saada paremmin saataville asiakkaan ehdoilla. Monialainen yhteistyö niin ammattilaisten kuin järjestöjen kesken korostuu. Kotona asumisen mahdollistaminen (esteettömyys, matalan kynnyksen palvelut, liikkuminen) tuo elämään sisältöä. Ikääntyvien digitaalisten palvelujen käyttöä on lisättävä ja luotava arkea helpottavia omapalveluja.

  Kymenlaakson yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa 11 000:lla vuoteen 2030 mennessä. Kymenlaaksossa on Pohjois-Karjalan ohella kotona asuvia ikääntyneitä vähiten Suomessa ja paljon laitosasumista.

  Väliraportti

 

Tilaa RSS-syöte
Tilaa uutiskirje

Tilaa sote- ja maakuntauudistuksesta tuorein tieto uutiskirjeenä sähköpostiisi

Tilaa uutiskirje

Arkisto

Katso arkistosta jo lähetetyt uutiskirjeet ja muut aiemmat julkaisut

Siirry arkistoon

KYMENLAAKSON LIITTO

PL 35, 48601 KOTKA
Karhulantie 36 B
Toimisto on avoinna arkisin
Ma-Pe klo 9-15

MUUTOSTOIMISTO

Karhulantie 30,2krs
48600 KOTKA