Kouvolan Ydinkeskusta ry järjesti ”Viranomaiset Manskilla” -tapahtuman 15.8.2018.


Sää suosi näytteilleasettajia ja yleisöä tuli runsaasti paikalle tutustumaan järjestöjen ja viranomaisten toimintaan. Kymenlaakson Liiton osastolla olivat mukana Kymenlaakson kesäyliopisto ja muutostoimisto.

Terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät asiat kiinnostivat ja moni jäi keskustelemaan ja antamaan parannusehdotuksia toimintaan.

Yleisöä kävi keskustelemassa maakunnan kaavoitukseen liittyvistä asioista sekä luonnollisesti maakuntauudistuksesta. Saadun palautteen ja keskustelujen perusteella uudistukseen suhtauduttiin varauksella ja toivottiin, että palvelut saataisiin säilytettyä nykyisellä tasolla. Mukana oli myös heitä, jotka suhtautuivat asiaan avoimin mielin, odottaen millaiseksi palvelut lopulta muodostuvat. Yleisö toivoi selkeää tiedottamista ja keskustelutilaisuuksia eri puolille maakuntaa. Esille tuli myös erityisryhmien tarpeet ja heidän palveluistaan oltiin huolissaan.

Maakuntauudistuksen poliittinen ohjausryhmä 13.8.2018

Kymenlaakson maakunnan poliittinen päätöksentekojärjestelmä

Maakuntauudistuksen poliittinen ohjausryhmä käsitteli poliittisen johdon seminaarissa valmisteltua Kymenlaakson maakunnan tulevaa poliittista päätöksentekojärjestelmää. Päätöksentekojärjestelmän valmistelua jatketaan lautakuntapohjaisen hybridimallin pohjalta poliittisen ohjausryhmän ohjein.

Valtiovarainministeriön ICT III -rahoituspäätös

Valtiovarainministeriö on myöntänyt maakuntien ICT-valmisteluavustusta Kymenlaakson Liitolle 1 871 096 euroa sekä varautunut tässä vaiheessa rahoittamaan kokonaisuudessaan yhteensä 5 613 287 euron rahoituksen.
Merkittiin rahoituspäätös tiedoksi ja todettiin, että valtiovarainministeriö on ilmoittanut valtionrahoituksen määräksi 1.7.2018 jälkeen syntyviin kustannuksiin 95 %. Carealta päätettiin laskuttaa 10 %:n ennen 1.7.2018 syntyneistä ja 5 %:n omarahoitusosuus 1.7.2018 jälkeen syntyneistä kustannuksista.

Maakuntahallituksen päätöksellä 4.6.2018 tietohallinnon lisärekrytoinnit käynnistettiin (projektipäälliköiden (SOTE ICT ja tiedolla johtaminen), tietoturva- ja tietosuoja-asiantuntija sekä pääarkkitehti) ja haku päättyi 5.8.2018.
 
Valtiovarainministeriön myöntämä loppuvuoden 2018 valmistelurahoitus ja esivalmisteluvaiheen pidentyminen

Valtion vuoden 2018 talousarviossa on osoitettu 40 M€:n määräraha maakuntien yleisen esivalmistelun, maakuntien väliaikaisten valmistelutoimielinten sekä maakuntavaltuustojen toimikauden rahoittamiseen. Tästä määrärahasta on valtiovarainministeriön 16.2.2018 päätöksellä myönnetty maakuntien liitoille esivalmisteluavustusta yhteensä 11 914 804 euroa. Jäljellä oleva vuoden 2018 määräraha, noin 28 miljoonaa euroa, tulee jakaa jäljellä olevan esivalmistelun rahoitukseen (maakunnan liitto) sekä väliaikaisen valmistelutoimielimen rahoitukseen (maakunta).
Kymenlaakson valtionrahoituksen määrä on 1 005 032 €, joka jaetaan esivalmisteluvaiheen (liitto, 6 kk) ja väliaikaisen valmistelutoimielimen (maakunta, 2 kk) kulujen kesken.
 
Maakuntavalmistelun rahoituksessa varaudutaan tässä vaiheessa esivalmisteluvaiheen pidentymiseen lokakuun 2018 loppuun saakka. Valtiovarainministeriö on päätöksellään 27.6.2018 myöntänyt Kymenlaakson Liitolle 665 000 € esivalmistelun rahoitusta ajalle 1.6.-31.10.2018. Rahoitus% on 95.
 
Kymenlaakson maakuntapalveluiden esivalmisteluvaiheen raportointi
 
Merkittiin tiedoksi Kymenlaakson maakuntauudistuksen esivalmistelusta koottu yhteenveto ja johtopäätökset sekä maakuntauudistuksen projektiryhmän kokouksessaan 8.6.2018 tekemät toimenpide-ehdotukset väliaikaishallinnolle.

Taloussuunnittelijan määräaikainen tehtävä
 
Maakunnan taloushallinto vastaa taloushallinnon lakisääteisistä tehtävistä ja taloushallinnon palveluiden järjestämisen tehtävistä, niiden toteutuksen organisoinnista ja resursoinnista sekä näihin liittyvien menettelyjen virallistamisesta maakunnan päätöksentekomenettelyjen mukaisesti.
Valtiovarainministeriöltä on haettu ja saatu avustusta vuodelle 2018 valmisteluun ja rekrytointeihin. Maakuntahallituksen päätöksen 16.2.2018 mukaisesti keväällä haettiin sisäisesti talousasiantuntijaa/-suunnittelijaa. Kiinnostusta tehtävää kohtaan oli, mutta yhtään hakemusta ei saatu. Hyväksyttiin taloussuunnittelijan määräaikaisen tehtävän täyttäminen avoimella haulla.

Seuraava maakuntauudistuksen poliittisen ohjausryhmän kokous

Seuraava maakuntauudistuksen poliittisen ohjausryhmän kokous pidetään maanantaina 17.9.2018.
 
 
Lisätietoja: Hallintopäällikkö Ulla Silmäri, ulla.silmari(a)kymenlaakso.fi
 
 
 

Tammikuussa aloittavasta sote-kuntayhtymästä Kymsote

Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Carean yhtymäkokous on 14.8. hyväksynyt 1.1.2019 aloittavan laajennetun kuntayhtymän oheisnimen. Virallisen Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelut kuntayhtymä -nimen rinnalla ja päivittäiskäytössä laajasti tullaan käyttämään nimeä Kymsote.

Sote-kuntayhtymälle luotu oheisnimeä päivittäisviestintään kevään ja alkukesän ajan

Kymenlaakson uudelle sote-kuntayhtymälle  haettiin kevään ja alkukesän ajan lyhyttä ja helppokäyttöistä nimeä nimenomaan päivittäiskäyttöön. Nimeä on ideoitu erilaisissa kokoonpanoissa, ja lopuksi omissa kyselyissään mielipiteensä antoivat ensin kuntayhtymävalmistelun poliittinen ohjausryhmä toukokuun lopussa ja viimeisemmäksi kesäkuun alussa kuntien ja kuntayhtymän henkilöstö.

Erityisesti henkilöstölle järjestetylle kyselylle haluttiin antaa paljon painoarvoa. Kyselyn vastausten perusteella loppusuoralle ehdokkaiksi nousivat Carea, Kymcare ja Kymsote. Näistä poliittinen ohjausryhmä päätti ehdottaa nimen Kymsote viemistä Carean hallituksen käsittelyyn. Carean hallitus hyväksyi esityksen kesäkuun lopuss

Haemme projektipäällikköä, pääarkkitehtiä ja tietoturva-asiantuntijaa

Haemme Kymenlaakson tietohallinto- ja ICT –projektin alaisuuteen määräaikaisiin tehtäviin vahvistamaan uuden Kymenlaakson maakunnan valmisteluorganisaatiota:

Projektipäällikköä (SOTE ICT), Kuntarekry (työavain: 189426)

Tehtävään vaadittava kelpoisuus on soveltuva yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto tai muu korkeakoulututkinto. Edellytämme projektiosaamista, alan tuntemusta ja riittävää johtamistaitoa. Eduksi luemme käytännössä osoitetun laaja-alaisen työkokemuksen sote-sektorin tietohallinto- ja ICT-projekteista. Tehtävänä on osallistua maakunta- ja soteuudistuksen sote-sektorin tietohallinto- ja ICT-palveluiden valmisteluun sekä toimia linkkinä Kymenlaakson maakunnan tietohallinto- ja ICT -projektin sekä sote-projektin välillä. Tehtäväkohtainen palkka on 5 000 €/kk, palvelussuhteen ehtoihin noudatetaan KVTES:ia.

Pääarkkitehtiä, Kuntarekry (työavain: 189427)

Tehtävään vaadittava kelpoisuus on soveltuva yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto tai muu korkeakoulututkinto. Edellytämme kokonaisarkkitehtuurin sekä prosessi- ja tietomallinnuksen tuntemusta, kokonaisvaltaista näkemystä ja kykyä ohjata maakunnan ICT-ratkaisuja ja -palveluja kohti tavoitetilaa. Eduksi katsomme käytännössä osoitetun kokemuksen arkkitehtuurin onnistuneesta kehittämisestä ja johtamisesta sekä mallinnustyökalujen käytöstä. Maakunnan arkkitehtuurin kuvaukseen käytetään Arterin Arc -ohjelmistoa. Tehtävänä on rakentaa maakunnan kokonaisarkkitehtuuri kansallisten arkkitehtuurilinjausten mukaisesti, kehittää tietohallinnon keskeisiä toimintoja ja niihin liittyviä prosesseja. Tehtävään kuuluu mm. toiminnan tavoitteiden ja vaatimusten muuntaminen teknisen ratkaisun kielelle, arkkitehtuurin nyky- ja tavoitetilan mallinnus, kehittämisen osittaminen järkeviksi kokonaisuuksiksi sekä jatkuva ohjaaminen kokonaisarkkitehtuurin mukaisesti. Tehtäväkohtainen palkka on 4 500 €/kk, palvelussuhteen ehtoihin noudatetaan KVTES:ia.

Tietoturva-asiantuntijaa, Kuntarekry (työavain: 189428)

Haemme hallinnollisen tietoturvan asiantuntijaa ohjaamaan ja kehittämään Kymenlaakson maakunnan tietoturvaa ja tietosuojaa sekä niihin liittyviä eri osa-alueita ja prosesseja. Hakijalta odotamme tehtävään soveltuvaa koulutusta, teknistä tietoturvaosaamista, tietoturvanhallintajärjestelmien ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen hyvää tuntemusta sekä valmiuksia käynnistää tietosuoja-asetuksen vaatimat toimenpiteet maakunnan tietosuojan saattamiseksi asetuksen vaatimalle tasolle, kokonaisuuksien hahmottamiskykyä ja suunnitelmallista työtapaa. Tehtävänä on mm. tietoturvapolitiikan ja tietoturvaohjelman laatiminen, jatkuvuus-, toipumis- ja tietoturvan kehittämissuunnitelmien laatiminen ja ylläpito sekä tietoturvallisuuteen liittyvien häiriöiden hallintaprosessin kehittäminen. Tehtäväkohtainen palkka on 4 500 €/kk, palvelussuhteen ehtoihin noudatetaan KVTES:ia. 

Hakemukset toivotaan ensisijaisesti Kuntarekryn kautta. Hakemuksen ja CV:n voi lähettää myös sähköpostitse virasto(a)kymenlaakso.fi. Hakemukset toimitetaan 5.8.2018 klo 16 mennessä.

Työn on tarkoitus käynnistyä mahdollisimman pikaisesti. Työpiste sijaitsee: Muutostoimisto, Karhulantie 30, 2krs, 48600 KOTKA. Väliaikaishallinnon aloittaessa sopimus siirtyy Kymenlaakson Liitolta väliaikaishallinnolle. Uusi maakunta käynnistyy 1.1.2021, mikäli eduskunta hyväksyy maakunta- ja soteuudistusta koskevan lainsäädännön.

Lisätietoja tehtävistä antaa tietohallinto- ja ICT -projektipäällikkö Tarja Nousiainen, p. 044 552 3142, tarja.nousiainen(a)kymenlaakso.fi

Tilaa RSS-syöte
Tilaa uutiskirje

Tilaa sote- ja maakuntauudistuksesta tuorein tieto uutiskirjeenä sähköpostiisi

Tilaa uutiskirje

Arkisto

Katso arkistosta jo lähetetyt uutiskirjeet ja muut aiemmat julkaisut

Siirry arkistoon

KYMENLAAKSON LIITTO

PL 35, 48601 KOTKA
Karhulantie 36 B
Toimisto on avoinna arkisin
Ma-Pe klo 9-15

MUUTOSTOIMISTO

Karhulantie 30,2krs
48600 KOTKA