Väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATEN) kokouksessa 29.3.2018 käsitellyt asiat

  • Hallintopäätös / palveluntuottajat
  • Hallituksen esitys asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa 8.3.2018
  • Kotkan, Kouvolan ja Haminan kaupunkien sekä Carean valinnanvapauspilotointi
  • Lakiluonnoksia alueiden kehittämiseen ja kasvupalveluihin liittyvistä palveluista
  • Väliaikaishallinnon järjestäytyminen kesällä 2018 lainsäädännön hyväksymisen jälkeen
  • Tienpitoalueneuvuottelut Päijät-Hämeen liiton kanssa 28.3.2018
  • Kymenlaakson tilannekuva / Ministeriöiden kanssa käydyt simulointiharjoitukset
  • Kevään valmisteluaikataulu ja -tavoitteet

 

Lue lisää

 

Maakunta- ja soteuudistus uutiskirje 3 / 2018

Tässä uutiskirjeessä:
• Ihmisen oloinen Kymenlaakso
• Maakuntauudistuksen kevään valmisteluaikataulu ja -tavoitteet
• Millainen on sinun arkesi maakunta- ja sote-uudistuksen jälkeen?
• Kymenlaakson uusi sote-kuntayhtymä ratkeaa huhtikuussa
• Osallistu sote-kuntayhtymän palvelulupauksen laatimiseen
• Maakuntavaalit Kymenlaaksossa
• Maakunnan rahoitukseen ja kustannuskehitykseen liittyvä simulointi
• Katso myös

Lue lisää:

Ihmisen oloinen Kymenlaakso - maakuntastrategian alustavat strategiset linjaukset

Uuden maakunnan jatkovalmistelun pohjaksi on valmisteltu alustavat strategiset linjaukset: Visio, missio, arvot sekä strategiset ylätavoitteet ja -mittarit. Varsinainen Kymenlaakson maakunnan strategia laaditaan perusteellisessa prosessissa niin, että se voidaan hyväksyä virallisesti uuden maakunnan maakuntavaltuustossa syksyllä 2019. Sote-kuntayhtymän strategiatyössä lähestytään samoja linjauksia kuntayhtymän näkökulmasta.

Lue lisää.

 

Lue lisää

Kasvupalvelu-uudistuksen valmistelu etenee Kaakkois-Suomessa

ELY-keskusten yrityspalvelut ja TE-toimistojen työ- ja elinkeinopalvelut yhdistyvät maakuntauudistuksen myötä kasvupalveluiksi. Maakunnat tulevat päättämään kasvupalvelujen puitteissa yrityksille järjestettävistä erilaisista rahoitus- ja kehittämispalveluista sekä maksuttomista rekrytointipalveluista. Osana maakunnallisia kasvupalveluita työnhakija-asiakkaille tullaan järjestämään osaamis-, kuntoutus- ja rekrytointipalveluita. Palvelut halutaan alueella tuottaa markkinaehtoisesti pyrkien lisäämään palveluiden hankkimista yksityisiltä palvelujen tuottajilta.
Kaakkois-Suomen maakunnissa, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa kasvupalvelujen valmistelua on tehty laajasti ELY-keskuksen, TE-toimiston, kuntien ja niiden kehitysyhtiöiden kanssa. Mukana on ollut myös asiakkaiden ja sidosryhmien edustajia.

 Uudistuksen tarkoitus

Uudistuksella pyritään rakentamaan asiakkaille saumattomia palvelupolkuja riippumatta palveluntarjoajasta. Tavoitteena on että asiakas saa palvelua nopeasti, kustannustehokkaasti ja vaikuttavasti. Yritysasiakkaat kasvavat ja työllistävät, työnhakija-asiakkaat työllistyvät. Tämän varmistamiseksi rooleista ja toimintatavoista verkostossa on sovittava.
Erityisiä hyötyjä uudistuksesta tulevat saamaan moniammatillista palvelua tarvitsevat työnhakija-asiakkaat, sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kasvupalvelujen yhteistoiminnalla, johon luodaan yhteinen luukku. Etelä-Karjalassa mallia kokeillaan jo paikalliseen sopimukseen perustuen Eksoten, TE-toimiston ja Kelan yhteistyönä ja tulokset ovat olleet lupaavia. Palaute asiakkailta on ollut hyvää.
Business Finland Oy:n (entinen Tekes ja Finpro) valtakunnalliset kasvupalvelut tulevat olemaan kiinteä osa yrityspalvelua mikä varmistetaan sillä että jokaiseen maakuntaan tulee Team Finland kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattori.

Allianssimalli

Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa on ilmaistu kiinnostusta myös erilaisten allianssimallien käyttöön kasvupalvelujen tuottamisessa. Allianssi tarkoittaa tässä tapauksessa yhteenliittymää, jossa kunnat ja maakunta voivat yhdessä järjestää palveluita asiakkaille, käytännössä hankkien palvelutuotannon yksityisiltä palveluntuottajilta. Keskusteluja aloitetaan keväällä kummassakin maakunnassa yrityspalveluallianssien osalta. Kouvolassa järjestetään 14.3. kasvupalveluihin liittyvä aluetilaisuus, jossa ovat mukana Etelä-Karjala, Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Kanta-Häme.
Lakiluonnokset kasvupalveluun, kotouttamiseen, rahoitukseen sekä rekrytointi- ja osaamispalveluihin liittyen ovat menossa kevään aikana eduskunnan käsittelyyn.

Lisätietoja:

johtaja Satu Mäkelä, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, p. 0400 332 256
johtaja Juha Kouvo, Kaakkois-Suomen TE-toimisto, p. 0295 042 099
muutosjohtaja Aija Tuimala, Etelä-Karjala, p. 040 869 6494
muutosjohtaja Jussi Lehtinen, Kymenlaakso, p. 0400 644 206
Tilaa RSS-syöte
Tilaa uutiskirje

Tilaa sote- ja maakuntauudistuksesta tuorein tieto uutiskirjeenä sähköpostiisi

Tilaa uutiskirje

Arkisto

Katso arkistosta jo lähetetyt uutiskirjeet ja muut aiemmat julkaisut

Siirry arkistoon

KYMENLAAKSON LIITTO

PL 35, 48601 KOTKA
Karhulantie 36 B
Toimisto on avoinna arkisin
Ma-Pe klo 9-15

MUUTOSTOIMISTO

Karhulantie 30,2krs
48600 KOTKA