Sote - Maku messut keräsivät runsaasti kävijöitä

Kymenlaakson tulevaan maakuntaan yhdistyvät toimijat viettivät eilen 7.12. TEHÄÄ YHES – messuja Kotkan Höyrypanimolla.

Sote – maku – messuille oli ilmoittautunut yli 200 osallistujaa sekä 18 eri näytteille asettajaa. Kouvolalainen räppäri Julius Keisari avasi päivän Kymenlaakson laulun vol.2:lla.

Ohjelma koostui maakuntauudistuksen ajankohtaiskatsauksista ja vapaata verkostoitumisesta. Yksi päivän kiintoisimmista aiheista oli henkilöstön asema sote- ja maakuntauudistuksessa, jota oli avaamassa KT:n neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas.

Vuorovaikutus ja verkostoituminen olivat päivän sana. Ohjelman vapaiden osioiden aikana oli mahdollisuus tutustua ständeillä eri yksiköiden ja organisaatioiden toimintaan. Vieraat jättivät runsaasti palautetta tulevaisuustyöpajoissa. Toisessa työpajassa kerättiin talteen ideoita erityisesti maakuntapalveluiden rajapinnoista. Tulevaisuuden hyvä työpaikka – työpajassa sai jättää seinän mitallisen terveisiä niin itseä mietityttävistä asioista kuin heittää roskiin vanhaksi käyneitä toimintatapoja.

Tehää Yhes Kymenlaaksos!

Sote- ja maakuntauudistuksessa henkilöstö tarvitsee eniten tietoa siirtymisestä maakunnan palvelukseen; Lisätietoja odotetaan eniten MAKU-projektiryhmältä

Sote- ja maakuntauudistuksen piirissä on Kymenlaaksossa noin 7 300 henkilöä. SoteMaku-messuille kutsuttiin uudistuksen piirissä oleva henkilöstö. Osanottajia oli noin 225.

Messujen tarkoituksena oli jakaa uudistuksesta tietoa niin kansallisesti kuin maakunnallisesti.

Ilmoittautumisen yhteydessä oli kysely, johon saatiin vastauksia 175 kpl.

Tässä valmisteluvaiheessa eniten tietoa tarvitaan henkilöstön siirtymisestä maakunnan palvelukseen. Tätä mieltä oli vastaajista 70 % (122 vastaajaa).

Avoimissa vastauksissa terveydenhuoltoon liittyvät kysymykset nousivat isoimmaksi lisätietoa kaipaavaksi kokonaisuudeksi. Psykiatrian, erikoissairaanhoidon palvelut,  perusterveydenhuollon organisointi ja välinehuolto askarruttavat henkilöstöä jossain määrin. Lukumääräisesti avoimia vastauksia oli 26.

Lisätietoja odotetaan eniten MAKU-palvelujen projektiryhmältä (56 %, 84 vastaajaa) ja toiseksi eniten SOTE-palvelujen projektiryhmältä (45 %, 67 vastaajaa).

Kolmannes vastaajista on hyvin tai aika huolissaan työpaikan säilymisestä ja työpisteen muuttumisesta.  Tehtävien muuttuminen huolestuttaa vastaajista 22 %.

Vapaasta sanasta voi koota huoliryppäinä maakunnan yhteisen tahtotilan ja ongelmanratkaisukyvyn löytyminen, palvelujen saatavuus ja oikeudenmukaisuus, henkilöstön asema ja työpaikan säilyminen, muutoksen johtaminen ja aikataulun kireys, epävarmuuden vaikutukset toimintaan sekä valinnanvapauteen liittyvä kilpailutus ja yhtiöittäminen.

SOTE-valmistelua tehty parinsadan hengen voimin

Sote-valmistelua Kymenlaaksossa on työstetty kolmen ikäperusteisen palvelun kautta: Lapset, nuoret ja perheiden palvelut, Aikuisten palvelut sekä Ikääntyneiden palvelut. Työryhmän ja alatyöryhmien työskentelyyn on osallistunut lähes parisataa ammattilaista oman työnsä ohessa.

Työryhmien tähänastisen työn perusteella koottiin väliraportit, jotka antavat hyvän kuvan Kymenlaakson sote-palveluiden nykyisestä tasosta ja rakenteesta, kuntien välisistä yhteneväisyyksistä ja eroista sekä palveluiden pullonkauloista ja tärkeimmistä kehittämiskohteista.

Väliraportit toimivat pohjana jatkosuunnittelulle. Väliraporttien pohjalta on laadittu projektisuunnitelma, joka ohjaa työtä esivalmisteluvaiheen loppuun. ”Ensimmäisen vaiheen väliraportit antavat hyvän pohjan seuraavalle vaiheelle. Nyt päästään myös konkreettisemmalle tasolle. Haastamme myös työryhmiä katsomaan asioita aikaisempaa uudistushaluisemmin, ennakkoluulottomammin ja irti nykyisistä toimintamalleista ja rakenteista”, sanoo projektin puheenjohtaja Jorma Haapanen.

Kymenlaakson SOTE -projektin jatkovalmistelu polkaistaan vauhtiin kick-off tilaisuudessa Kotkan Merikeskus Wellamossa 9.12.

Katsaukset väliraporteista sekä linkki raportteihin löytyvät Palvelut-osiosta (tähän linkki: http://uusikymenlaakso.fi/sote-uudistus/palvelut)

SOTE Kymenlaakso -projekti toteuttaa valtakunnallista sote-uudistusta ja suunnittelee tulevien palveluiden kokonaisuutta Kymenlaaksossa. Tavoitteena on turvata asiakaslähtöiset palvelut alueen asukkaille. Projektissa ovat mukana Hamina, Kouvola, Kotka, Miehikkälä, Pyhtää, Virolahti, Carea, Aluehallintovirasto sekä Kymenlaakson liitto.

Sote- ja maakuntauudistuksen uutiskirje 3 / 2016

- Uusikymenlaakso.fi – nettisivut avattu
- SOTE-MAKU -messut 7.12.2016
- Pääsopijajärjestöt nimeävät lisää edustajia valmisteluryhmiin
- Sharepoint – työtilassa olevat asiakirjat valmistelijoiden luettavissa
- Lausunnot sote- ja maakuntalakiluonnoksista verkossa
- Henkilöstötyöryhmä on selvittänyt syksyn aikana nykytilaa- SOTE-jatkovalmistelun kick-off 9.12.
- Sote -uudistuksen eteneminen
- Marjut Kettunen IkäOpastimen projektipäälliköksi
- Ninni Taavitsainen muutosagentiksi
- LAPE-hankkeen rahoitus haussa
- Seuraa valtakunnallista sote-valmistelua
- Uutiskirje ilmestyy seuraavan kerran 16.1.2017.

Lue lisää

Tilaa RSS-syöte
Tilaa uutiskirje

Tilaa sote- ja maakuntauudistuksesta tuorein tieto uutiskirjeenä sähköpostiisi

Tilaa uutiskirje

Arkisto

Katso arkistosta jo lähetetyt uutiskirjeet ja muut aiemmat julkaisut

Siirry arkistoon

KYMENLAAKSON LIITTO

PL 35, 48601 KOTKA
Karhulantie 36 B
Toimisto on avoinna arkisin
Ma-Pe klo 9-15

MUUTOSTOIMISTO

Karhulantie 30,2krs
48600 KOTKA