Kymenlaakson SOTE-valmistelun periaatteet määritelty

Kymenlaakson sote-valmistelu etenee. Maakunnan SOTE-projektiryhmä on tehnyt esityksen, joka linjaa sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisen periaatteet Kymenlaaksossa. Uudella, maakunnallisella palveluverkolla ja palvelukanavilla vastataan haasteeseen leikata sote-kustannusten kasvua tulevaisuudessa.

Lue lisää

Maakuntauudistuksen johtoryhmä päivitti tahtotilaansa sote-asioissa

Maakuntauudistuksen johtoryhmä päivitti 23.1. pitämässään kokouksessa tahtotilansa sote-asioissa. 

Maakuntapäättäjien tahtotila on seuraava:  

 •   Vahvan, maakunnan asukkaiden tarpeisiin vastaavan Kymenlaakson keskussairaalan turvaaminen nykyisellä paikallaan
      - Kymenlaakso tavoittelee päivystysasetusluonnokseen sellaista erikoissairaanhoidon keskittämistä koskettavaa muutosta, joka mahdollistaa sen, että ero Carean ja EKSOTE:n  palvelutuotannon välillä ei ole käytännössä merkittävä, vaan niissä on samantasoiset palvelut
      - Kymenlaakson keskussairaalan kehittämistä kohti 12 laajan ympärivuorokautisen päivystyksen sairaalan tasoa jatketaan.
  • Pohjois‐Kymenlaaksoon tavoitellaan akuuttilääketieteen (siirtymäkausi 2017) ja perusterveydenhuollon päivystystä sekä kuntoutussairaalaa. Psykiatrisen sairaalan jatkuminen turvataan. Siirtymäaikana akuuttilääketieteen päivystykseen on käytössä riittävä yleislääketieteen resurssi, jota tuetaan tarvittavalla erikoisalakohtaisella tuella.
  • Kuntoutusyksiköiden toiminta turvataan koko maakunnassa. Työnjako Hoikun kanssa tarkennetaan.
  • Palveluiden kehittäminen asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti
  • Maakunnan hallinnon järjestäminen siten, että hallinnon keskuspaikkana on Kouvola
  • Kymenlaakson sote‐alueen luonteva yhteistyön suunta palveluiden tuottamisessa on Helsinki/HUS
  • Toimivien yhteistyösuhteiden rakentaminen muiden maakuntien kanssa
  ‐ ensisijaisesti Uusimaa ja Päijät‐Häme
  ‐ toissijaisesti Etelä‐Karjala (ELY‐keskus yhteistyö)

Tahtotila sisältyy osana Kymenlaakson esivalmistelusuunnitelmaa, joka kokonaisuudessaan ajantasaistettiin valmistelun etenemisen tiimoilta.

Vuoden ensimmäinen uutiskirje ilmestynyt

Uutisia:

 •  Sote-projektijohtajaksi nimetty Carean toimitusjohtaja Annikki Niiranen
 •  Tiimit valmistelemaan maakuntapalvelujen prosessien uudistumista
 •  Kasvua ja töitä - johtaja Satu Mäkelä pohdiskelee blogissaan tulevaa kasvun agendaa
 •  Tehää Yhes - messumenestys
 •  Hallituksen esitys maakunta- ja sote-järjestämisuudistuksesta eduskuntaan tammikuussa
 •  VM:n laskelmien mukaan Kymenlaakson rahoitusasema heikkenemässä
 •  Kerro ideasi tai tee ehdotus sote- ja maakuntauudistukseen liittyen !
 •  Vellamossa mietittiin tulevaa
 •  Lasten, nuorten ja perheiden palvelut      
 •  Aikuisväestön palvelut     
 •  Ikääntyneiden palvelut
 •  Kärkihankkeet
 •  Erikoissairaanhoidon työnjakoa käsitellään tammikuun aikana

Lue lisää

Tiimit valmistelemaan uudistuvia maakuntapalvelujen prosesseja

Maakuntapalvelujen projektiryhmä on syksyn aikana pohtinut kolmessa työpajassa maakunnan tulevaisuuskuvaa ja tulevaisuuden organisaation toimintatapoja. Uudistustyön keskeisiä tavoitteita ovat asiakaslähtöisyys, kustannustehokkuus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus.

Maakuntapalvelujen asiakaslähtöiset palvelukokonaisuudet ovat kasvu-, alueidenkehittämistehtävä-, alueidenkäyttö-, maatilojen-, vesi- ja kalatalous-, vesien- ja merenhoidon-, kotouttamisen-, ympäristöterveyden-, liikenne-, pelastus- ja turvallisuuspalvelut. Palvelukokonaisuuksille on nimetty neljä-viisijäseniset asiantuntijoista muodostuvat tiimit valmistelemaan palvelujen siirtymistä maakunnassa toteutettavaksi 1.1.2019 alkaen.

 

Kymenlaakson rahoitusasema heikkenemässä uuteen maakuntaan siirryttäessä

Hallitus julkaisi 22.12.2016 rahoituslakiluonnoksen mukaiset maakuntien rahoituslaskelmat. Laskelma kuvaa maakuntien rahoituksen tasoa ja muutosta suhteessa lähtötasoon vuoden 2016 tasossa arvioituna. Laskelmissa käytetään vuoden 2016 maakuntajakoa.

Laskelmien mukaan Kymenlaakson maakunnan soten ja pelastustoimen nettomenot ovat siirtymän jälkeen vuonna 2024 vuoden 2016 tasoa heikommat 48 €/asukas. Muita menettäjämaakuntia näyttävät olevan Pohjanmaa, Etelä-Savo, Uusimaa, Satakunta, Keski-Pohjanmaa.

Rahoitusjärjestelmämuutokset edellyttävät muutoksia Kymenlaakson palvelurakenteessa ja -prosesseissa. Tähän on prosessien ja rakenteiden uudistamistyössä ryhdytty varautumaan, koska rahoitusmuutokset ovat olleet tiedossa.

Hallitus julkaisi 21.12.2016 laskelmat sote- ja maakuntauudistuksen kuntatalousvaikutuksista. Kymenlaakson kuntien yhteenlaskettu vaikutus on siirtymän jälkeen vuonna 2023 on nykytilaan verrattuna asukasta kohti -47 €.

alueuudistus.fi – sivustolta kootut Kymenlaakson tiedot löytyvät tästä.

Tilaa RSS-syöte
Tilaa uutiskirje

Tilaa sote- ja maakuntauudistuksesta tuorein tieto uutiskirjeenä sähköpostiisi

Tilaa uutiskirje

Arkisto

Katso arkistosta jo lähetetyt uutiskirjeet ja muut aiemmat julkaisut

Siirry arkistoon

KYMENLAAKSON LIITTO

PL 35, 48601 KOTKA
Karhulantie 36 B
Toimisto on avoinna arkisin
Ma-Pe klo 9-15

MUUTOSTOIMISTO

Karhulantie 30,2krs
48600 KOTKA