LAPE-työpajojen tulokset

LAPE Kymenlaakso –projektin kick off  tilaisuuden työpajoisssa 30.3. pohdittiin tulevaisuutta ja perheiden hyvän arjen vahvistamista.

Työpajojen aihealueita olivat Perhekeskus, vanhemmuuden tuki, eropalvelut, maahanmuuttajaperheiden palvelut, sijaishuollon kehittäminen (lastensuojelulaitokset ja perhehoitajien tuki), perhetyö ja perhekuntoutus sekä lapsiperhepalveluiden yhteensovittaminen.

Ohessa koosteen työpajojen tuloksista.

Lisätiedot: muutosagentti Ninni Taavitsainen, puh. 040 146 9323, ninni.taavitsainen(at)kotka.fi

 

SOTE AsukasAreenoissa hyvää keskustelua

Huhtikuun ensimmäisillä viikoilla järjestettiin kaikkiaan kahdeksan SOTE AsukasAreenaa eri puolilla Kymenlaaksoa. Tilaisuudet kiinnostivat kuntalaisia ja areenoissa käytiin hyvää keskustelua tulevasta uudistuksesta.


Kymenlaakson asukkaita kiinnostivat luonnollisesti oman alueen tulevat palvelut ja erityisesti iäkkäiden palvelut ja erikoissairaanhoidon tulevaisuus. Tilaisuuksissa oli mukana myös yhdistysten ja järjestöjen edustajia. Areenat saivat positiivista palautetta ja selkeää infoa sote-uudistuksen tilanteesta kiiteltiin, vaikka valmiita ratkaisuja ei vielä ole. Tarve asukkaiden pitämiseen ajan tasalle tuli selkeästi esiin. Seuraava AsukasAreena-kierros tullaan järjestämään loppusyksystä.

 
Kouvolan kaupungintalon valtuustosalissa järjestetty SOTE AsukasAreena keräsi yli 80 kiinnostunutta kuulijaa. Projektijohtaja Annikki Niiranen esitteli tulevaa uudistusta. Paikalla olivat myös ikääntyneiden palvelujen muutosagentti Tommi Reiman, Kouvolan hyvinvointipalvelujen johtaja Arja Kumpu sekä lasten ja perhepalvelujen muutosagentti Ninni Taavitsainen.

 

Diasarja SOTE-valmistelun tilanteesta 4/2017

Esite: Mikä ihmeen SOTE?

Sote- ja maakuntauudistuksen uutiskirje 4 / 2017 ilmestynyt

Uutisissa mm.

 • Sote- ja maakuntauudistus eteni eduskuntaan
 • Valinnanvapauden toteutusaikataulu SOTE-palveluissa on liian kireä
 • VM myönsi esivalmisteluavustusta 36 394 €
 • Sisäinen kiinnostuskartoitus tehdään ensivaiheessa neljän projektipäällikön tehtävästä
 • Demokratia- ja asukasosallisuusryhmän puheenjohtaja on Keijo Kaskiaho Kouvolasta
 • Yhteistoimintamenettely väliaikaishallinnon aikana
 • Henkilöstöasioita valtakunnallisessa valmistelussa
 • Uudistus vaatii verkostoyhteistyötä
 • Uusi tietosuoja-asetus tuo velvoitteita
 • LAPE Kymenlaakso tähysti tulevaisuuteen
 • Digitaalisuuden mahdollisuuksia esillä
 • SOTE-asukasareenat käyntiin: Mikä ihmeen SOTE?
 • Kuntaliiton julkaisuja:
 • Seuraa uudistusta:

Lue lisää

 

Digitaalisuuden mahdollisuuksia esillä Vellamossa

Kotkan Merikeskus Vellamossa perehdyttiin 31.3. digitaalisuuden tuomiin mahdollisuuksiin palvelujen tuottamisessa erityisesti ikääntyneille. Päivän aikana nähtiin innovaatioita lääkeroboteista erilaisiin mobiilisovelluksiin. Monet sovellukset lisäävät turvallisuutta ja mahdollistavat kotona asumista.

Digiloikka ja digipalvelujen tuleminen vilahtelevat monissa puheissa ja diaesityksissä, mutta monelle on vielä epäselvää, mitä ne voivat olla käytännössä. Yksittäisiä palveluja on eri kunnissa digitalisoitu, mutta laajamittainen digipalvelujen hyödyntäminen on vielä lapsen kengissään.

  

Digipäivä kokosi yhteen parikymmentä eri palvelujen tuottajaa ja antoi ideoita millaisia mahdollisuuksia digitaalisuus tuo uusia sote-sektorille. Digitaalisuus ei ole pelkästään sovelluksia, vaan tiedolla johtaminen on tulevaisuutta. Kun uskalletaan olla avoimia, eri järjestelmien tuottaman tiedon avulla voidaan palveluja selkiyttää ja ohjata oikeaan tilanteeseen - jopa ennalta ehkäisevästi. Paikalla olleita kiinnostivat erityisesti kotihoidon työn optimointiin ja turvallisen lääkehoidon toteutukseen tarkoitetut järjestelmät. Digitaalisuus ei kuitenkaan itsessään tuo muutosta tai tehokkuutta. Oleellista on luopua vanhoista toimintamalleista ja ottaa rohkeasti vastaan uutta.

”Palautteen mukaan päivä koettiin oman työn näkökulmasta hyödyllisenä ja antoisana”, kertoo tapahtuman ideoinut muutosagentti Tommi Reiman. ”Myös toteuttamistapa - napakat esitykset ja mahdollisuus lisäkysymyksiin kasvokkain ständeillä- sai kiitosta.” Kotona asumista tukevan teknologian osalta erityisen kiinnostavaksi koettiin mm. virtuaalihoiva sekä sähköiset omaisviestintäpalvelut.

Lisätiedot: muutosagentti Tommi Reiman, puh. 040 350 1223, tommi.reiman(at)kotka.fi

 

LAPE Kymenlaakso tähysti tulevaisuuteen

LAPE Kymenlaakso –projektin kick off –iltapäivän 30.3. teemana oli tähystä tulevaisuuteen. Kotkan Höyrypanimolle kokoontui 112 ammattilaista pohtimaan tulevaisuuden lapsi- ja perhepalveluja. Päivään mahtui paneelikeskustelua, LAPE-hankkeen esittelyä sekä työpajatyöskentelyä.

Päivän teemaa ”Tähystä tulevaisuuteen” alusti Varsinais-Suomen muutosagentti Mikko Hulkkonen, joka kuvasi humoristisella tavalla, miten lapsiperheiden palvelut ovat muuttuneet linnoituksen muurien suojelemisesta täsmäiskujen maailmaan, jossa auttajat laskeutuvat laskuvarjoilla perheiden luokse silloin kun hätä on käsillä. Tulevaisuudessa perhepalveluiden tulisi vielä vahvemmin jalkautua lasten, nuorten ja perheiden toimintaympäristöihin ajoissa, ennen kuin ollaan isoissa ongelmissa. Mikko Hulkkonen kannustikin toimijoita muuttotalkoisiin.

Puheenvuoron jälkeen paneelikeskustelussa pohdittiin, mitä on hyvä elämä. Panelistien mielestä se tarkoittaa toimivaa arkea, johon kuuluvat läheiset suhteet perheen ja ystävien kanssa, harrastukset, koulu ja varhaiskasvatus. Panelistit korostivat että, hyvästä elämästä vastuussa ovat lapset, nuoret ja perheet itse. Palvelutuotannolla voidaan tukea toimivaa arkea, kun siinä on haasteita.

     

Tulevaisuudessa:
-    julkiset palvelut toimivat rinnakkain järjestötuottajien kanssa ja tarjoavat sekä vertaistukea että ammattiapua
-    palvelut liikkuvat 
-    asiakas kohdataan aidosti ja häntä kuunnellaan
-    Perhekeskukset vastaavat palvelutuotannosta ja ne ovat kynnyksettömiä kohtaamisen paikkoja ja palvelutuotannon keskuksia

Paneeliin osallistuivat nuorten edustajat Mindi Havumäki ja Nina Heininen, vanhempien edustaja Cissu Mäkinen, järjestöjen edustaja Tiina Palviainen Ensi- ja turvakoti yhdistyksestä, avain- ja  aktiiviasiakkaat -työryhmän vetäjä Liisa Korppi Kouvolasta sekä Mia Tapiola Carealta.

LAPE Kymenlaakso –projektissa kaksi kärkeä

Projektipäällikkö Tarja Tammekas esitteli Lape-hankkeen Kymenlaakson toimenpidekokonaisuudet:
1)    matalan kynnyksen palvelut ja perhekeskustoimintamallin kehittäminen sekä 2) erityisen ja vaativamman tason palveluiden kehittäminen.

Kymenlaaksolainen perhekeskus sekä vanhemmuuden tuen, eropalveluiden ja maahanmuuttajaperheiden tuen toimenpidekokonaisuudet kehittävät matalan kynnyksen palveluja. Erityis- ja vaativamman tason toimenpidekokonaisuus puolestaan tuottaa palveluiden integraation ja yhteisen työn malleja sekä kehittää lastensuojelutyötä.

Työpajat innostivat

Tulevaisuutta ja perheiden hyvän arjen vahvistamista innovoitiin seitsemässä työpajassa tulevaisuuden muistelu -menetelmän avulla. Työryhmät työstivät vuoden 2021 Helsingin Sanomien otsikoista käsin, mitä palveluiden tuottamisessa on muuttunut, jotta työpajakohtaisten teemojen palvelut toimivat paremmin.

Työpajojen aihealueita olivat Perhekeskus, vanhemmuuden tuki, eropalvelut, maahanmuuttajaperheiden palvelut, sijaishuollon kehittäminen (lastensuojelulaitokset ja perhehoitajien tuki), perhetyö ja perhekuntoutus sekä lapsiperhepalveluiden yhteensovittaminen.

Lisätiedot: muutosagentti Ninni Taavitsainen, puh. 040 146 9323, ninni.taavitsainen(at)kotka.fi

Henkilöstöasioita valtakunnallisessa valmistelussa

Sote- ja maakuntauudistuksen tiimoilta valtakunnallisessa valmistelussa on lukuisia maakuntaan ja henkilöstöön ja tulevaisuuden työn tekemiseen liittyviä asioita.

KT TOIMII MAAKUNTIEN TYÖNANTAJAORGANISAATIONA 1.7.2017 ALKAEN

Lakiesitys kuntien ja maakuntien työnantajaedunvalvonnan (uusi KT-laki) järjestämisestä merkitsee toteutuessaan sitä, että KT on 1.7.2017 alkaen kuntien ja kuntayhtymien lisäksi myös perustettavien maakuntien valtakunnallinen työnantajaorganisaatio.

KT ja pääsopijajärjestöt ovat aloittaneet neuvottelut työ- ja virkaehtosopimusjärjestelmän uudistamiseksi sote- ja maakuntauudistuksessa. Osapuolet ovat 16.12.2016 sopineet menettelystä, jolla pääsopimuksen neuvottelu- ja sopijaosapuolista sekä kunta-alaa, maakuntia ja yritysjaostoa koskevista sopimusasioista ja niihin liittyvistä asioista neuvotellaan ja sovitaan 31.10.2017 mennessä.

PALKKAHARMONISAATIO – VALTAKUNNAN TILANNE

Palkkojen yhteensovittamista on käsitelty VM:n johtamassa ryhmässä alivaltiosihteeri Pöystin johdolla. Ryhmä on saanut lisäaikaa toukokuun loppuun saakka.

KT on esittänyt uudistusta, että harmonisaatiota koskeva kysymys ratkaistaisiin voimaanpanolakiin tulevalla säädöksellä. KT:n ehdotus on ollut, että palkat harmonisoitaisiin ns. tehtäväkohtaisten palkkojen mediaanitasoon. Tätä suurempi osa palkkaa olisi ao. henkilön siirtymälisää, joka maksettaisiin henkilölle niin kauan kuin hänen tehtävänsä pysyisi samana.

Ehdotukseen on kohdistunut suurta vastustusta mm. järjestöjen taholta.

Mikäli lakiehdotusta ei myöhemmässäkään vaiheessa anneta, yhteensovittamista koskeva kysymys pyritään ratkaisemaan osana valtakunnallista neuvotteluprosessia, maakuntakonsernin työ- ja virkaehtosopimuksia neuvoteltaessa.

ARVIOITA PALKKAHARMONISAATION KUSTANNUSVAIKUTUKSISTA

Vaikutusarviot on tehty käyttäen laskentateknisenä oletuksena tehtäväkohtaisten palkkojen yhteensovittamista joko mediaanitasoon tai 9. desiilin tasoon.

Pohjana kuntasektorin nykyisten työ- virkaehtosopimusten mukaiset palkkausjärjestelmät
• Mediaani tarkoittaa palkkaa, jonka alapuolelle sijoittuu 50 % ja yläpuolelle sijoittuu 50 %
henkilöstöstä. 9. desiilin yläpuolelle sijoittuu vielä 10 % henkilöstön palkoista.
• Em. tavoilla laskettuna päädytään kustannusvaikutuksissa haarukkaan, joka kunta-alalta siirtyvän henkilöstön osalta olisi mediaanitavoitetasolla vähintään 75 miljoonaa euroa ja 9.  desiilin tavoitetasolla vähintään 700 miljoonaa euroa.
•Tämä tarkoittaisi keskimäärin 0,7 % (mediaani) - 6,3 % (9.des.) lisäkustannuksia maakuntien työvoimakustannuksiin.
• Kunta-alan laskelmassa 9. desiiliin kustannus on laskettu siten, että esim. sairaanhoitajan palkka nostettaisiin samassa hinnoittelukohdassa olevaan 9. desiilin palkkaan tehtävän vaativuudesta riippumatta.
• Samojen hinnoittelutunnusten sisään sijoittuu vaativuudeltaan erilaisia tehtäviä.

MITÄ TIEDÄMME – MITÄ EMME TIEDÄ

 

Tässä vaiheessa ei ole tietoa siitä, millaiset ovat tulevissa maakunnissa


- sovellettavat työ- ja virkaehtosopimukset,


- palkkausjärjestelmä tai työn vaativuuden arviointijärjestelmä


- vielä ei ole kertoa siitä, mihin virka-/työehtosopimukseen ja palkkahinnoitteluun valtiosektorilta siirtyvät tehtävät asettuva


Tässä vaiheessa tiedetään jo, että maakuntasektorin

 

- työ- ja virkaehtosopimukset (maakuntasektori = maakunta ja sen liikelaitokset) ovat erillään KT:n yrityssektorin sopimuksista (mm. maakuntakonsernin

tytäryhteisöt)


- harmonisaatio tullaan toteuttamaan maakunnittain (työnantajittain), mutta myös työehtosopimuksittain, joten taktisesti maakunnan ja sen osakeyhtiön henkilöstö työskentelee eri työnantajilla, vaikka samaa konsernia ovatkin

Tilaa RSS-syöte
Tilaa uutiskirje

Tilaa sote- ja maakuntauudistuksesta tuorein tieto uutiskirjeenä sähköpostiisi

Tilaa uutiskirje

Arkisto

Katso arkistosta jo lähetetyt uutiskirjeet ja muut aiemmat julkaisut

Siirry arkistoon

KYMENLAAKSON LIITTO

PL 35, 48601 KOTKA
Karhulantie 36 B
Toimisto on avoinna arkisin
Ma-Pe klo 9-15

MUUTOSTOIMISTO

Karhulantie 30,2krs
48600 KOTKA