• Etusivu
  • Uutiset
  • Kymenlaakson maakuntaan asukas- ja strategialähtöinen poliittinen päätöksentekojärjestelmä – alustavat linjaukset

Kymenlaakson maakuntaan asukas- ja strategialähtöinen poliittinen päätöksentekojärjestelmä – alustavat linjaukset

Kymenlaakson poliittisen johdon seminaarissa touko - kesäkuun vaihteessa on valmisteltu ja maakunnan poliittinen ohjausryhmä on ohjeistanut Kymenlaakson maakunnan tulevaa poliittista päätöksentekojärjestelmää. Poliittisen johdon seminaarin tavoitteena oli muodostaa yhteinen tahtotila Kymenlaakson maakunnan tulevasta poliittisesta päätöksentekojärjestelmästä. Palautekyselyn perusteella seminaari onnistui erinomaisesti. Valmistelua jatketaan edelleen lautakuntapohjaisen hybridimallin pohjalta.

Lautakuntapohjainen hybridimalli
Lautakuntapohjaisella hybridimallilla tarkoitetaan organisaatiota, joka sisältää sekä valiokuntia että lautakuntia. Valiokuntia ovat strategia- ja tulevaisuusvaliokunta sekä monialaisten palveluiden valiokunta. Strategia- ja tulevaisuusvaliokunta valmistelee maakunnan kehittämisen sekä kansainvälisen ja kansallisen roolin kannalta keskeisiä asioita. Monialaisten palveluiden valiokunta tarkastelee maakunnan palvelukokonaisuuksia ja palveluintegraatiota asiakas- ja vaikuttavuusnäkökulmasta. Valmistelussa määritellään valtuutetuista ja varavaltuutetuista muodostettavien valiokuntien roolia maakunnan ohjauksessa. Päätöksentekoeliminä ovat maakuntavaltuusto ja -hallitus sekä lautakunnat. Hybridimalli vahvistaa valtuuston poliittista johtajuutta ja strategisten tavoitteiden vaikutusta, esim. elinvoiman, työllisyyden, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä kansainvälisyyden osalta.

Asukkaiden vaikuttamismahdollisuudet 
Kymenlaakson päätöksenteossa huomioidaan asukkaiden vaikuttamismahdollisuudet. Erilaisten osallistumismahdollisuuksien lisäksi on vaikuttamistoimieliminä nuorisovaltuusto, vanhus- ja vammaisneuvosto, ruotsinkielinen vaikuttamistoimielin ja järjestöfoorumi. Maakunnan nimeämät edustajat osallistuvat Etelä-Suomen alueellisen liikuntaneuvoston ja romaniasiain neuvottelukunnan toimintaan. Asukkaiden osallistamista tukevat myös asiakas- ja alueraadit.

Maakuntavaltuusto
Demokratian turvaamiseksi tulevia maakuntia johtavat vaaleilla valitut maakuntavaltuustot. Ne päättävät maakunnan toiminnasta, taloudesta ja hallinnosta.
Jokaisella maakunnalla on maakuntavaltuusto, joka vastaa maakunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää maakunnan ylintä päätösvaltaa. Palvelujen järjestämistä ja tuottamista koskevat strategiset linjaukset päättää maakuntavaltuusto. Maakuntavaltuustoon valitaan valtuutetut ja varavaltuutetut maakunnassa toimitettavissa maakuntavaaleissa. Maakuntavaltuuston toimikausi on neljä vuotta. Maakuntavaltuusto asettaa maakuntahallituksen ja maakunnan muut toimielimet sekä valitsee maakuntajohtajan. Maakuntahallitus johtaa maakunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta.

Maakuntalain mukaan maakunnan ylin johtava viranhaltija on toistaiseksi tai määräajaksi valittava maakuntajohtaja. Maakuntavaltuusto hallintosäännössä päättää muusta poliittisesta ja henkilöstöorganisaatiosta. Maakuntavaltuuston tehtävistä säädetään maakuntalaissa. Maakuntavaltuustoa päättää muun muassa maakuntastrategiasta, maakunnan hallintosäännöstä sekä maakunnan talousarviosta ja taloussuunnitelmasta. Päätöksenteosta säädetään maakuntalaissa, jota valmistelee valtionvarainministeriö sekä vaalilaissa, jota valmistelee oikeusministeriö.  (Lähde: https://alueuudistus.fi/paatoksenteko).

Eduskunta käsittelee maakunta- ja sote-lainsäädäntöä.
Luonnos Kymenlaakson maakunnan poliittiseksi päätöksentekojärjestelmäksi on liitteenä.

Lisätietoja:
Muutosjohtaja Jussi Lehtinen, jussi.lehtinen(at)kymenlaakso.fi
 
 
Tilaa RSS-syöte
Tilaa uutiskirje

Tilaa sote- ja maakuntauudistuksesta tuorein tieto uutiskirjeenä sähköpostiisi

Tilaa uutiskirje

Arkisto

Katso arkistosta jo lähetetyt uutiskirjeet ja muut aiemmat julkaisut

Siirry arkistoon

KYMENLAAKSON LIITTO

PL 35, 48601 KOTKA
Karhulantie 36 B
Toimisto on avoinna arkisin
Ma-Pe klo 9-15

MUUTOSTOIMISTO

Karhulantie 30,2krs
48600 KOTKA