Hyvinvoiva Kymenlaakso -raportti

Kymenlaakson maakunnallista hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä on valmisteltu tammikuusta 2017 alkaen monialaisessa asiantuntijatyöryhmässä osana Kymenlaakson sote-projektiryhmän toimintaa. Valmistelutyössä lähtökohtana on ollut, että hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kuntien ja maakunnan yhteinen tehtävä yhteisten asukkaiden hyväksi.

Hyvinvoiva Kymenlaakso -raportti ohjaa alueellista hyvinvointikertomustyön valmistelua. Alueellinen hyvinvointikertomus määrittelee, mitä maakunta tekee asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sekä eriarvoisuuden vähentämiseksi. Se kuvaa kuntien ja maakuntien välistä yhteistyötä ja on tärkeä strategisen johtamisen väline.

Raportti sisältää kuvauksen hyte-työryhmän työskentelystä, Kymenlaakson väestön hyvinvoinnin ja terveyden tilasta, organisoitumisesta, resursseista kunnissa ja alueella sekä johtopäätökset ja ehdotukset jatkotoimiksi. Raportissa on käytetty Kymenlaakson väestön hyvinvoinnin ja terveyden tilatietoja. Kansallisia tietolähteitä (Sotkanet, työterveyslaitoksen tilastot, TEA-viisari) täydennettiin tilaamalla erillisraportti ”Hyvinvoinnin ja terveyden maantiede kunnittain Kymenlaaksossa 2017” (Mäkelä, Iida & Aro, Timo).

Kymenlaakson hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteiksi työryhmä esittää seuraavaa: ”Kymenlaakson asukkailla on mahdollisuus… 1) elää päihteetöntä elämää ja saada tukea siihen, 2) terveellisiin elintapoihin ja hyvään mielenterveyteen, 3) elää turvallista arkea terveellisessä ympäristössä sekä 4) merkitykselliseen elämään.

Raportissa esitetään ehdotus Kymenlaakson maakunnan ja kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamisesta, koordinaatiosta ja yhteistyöstä sekä kuvataan rakenteet näiden tehtävien hoitamista varten. Yhteisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhdyspintojen pohdinnan tuloksena on syntynyt konkreettinen ehdotus ”Hyvinvoiva Kymenlaakso”-verkostosta.

Tulevan syksyn aikana hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteisiä asioita, tekemistä ja toimintaa suunnitellaan maakunnan, kuntien ja järjestötoimijoiden kanssa. Sote-koordinaattori jatkaa hyte-valmistelun koordinointia tukenaan monialainen osaajien joukko. Valmistelevia työryhmiä ovat: Hyte-järjestäjän tehtäviä valmisteleva ryhmä, kuntien ja maakunnan hyvinvointikoordinaattoreiden ryhmä ja ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön ryhmä. Hyvinvoiva Kymenlaakso -verkoston toiminta ja tavoitteet suunnitellaan myöhemmin valmistelun edetessä.

Yksi keskeinen maakunta- ja sote-uudistuksen tavoitteista on terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen. Suomessa eikä Kymenlaaksossa ole pystytty riittävästi vaikuttamaan erojen kaventumiseen. Erot näkyvät mm.  sairastavuudessa ja elintavoissa. Olen useasti kuullut mainittavan alueen ongelmana ja haasteena ”ylisukupolvisen huono-osaisuuden”. Erojen aiheuttajina ovat tutkijoiden mukaan edelleen asema työelämässä, tulo- ja koulutustaso tai lapsuuden olosuhteet.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisellä voidaan myös onnistua kustannusten hillinnässä, joka on toinen tärkeä uudistuksen peruste ja tavoite. Lisäksi maakunnalla ja kunnilla on mahdollista saada lisärahoitusta hyvin onnistuneesta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työstä (lisävaltionosuus, ns. hyte-kerroin). Tämän vuoksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valmisteluun tarvitaan monialaista ja poikkihallinnollista asiantuntemusta niin kunnista kuin tulevista maakunnan palveluista, yksityissektorilta ja järjestöistä. Asukkaiden osallistamiseen oman ja lähiympäristönsä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen tarvitaan myös uudenlaisia menetelmiä. Tulen tapaamaan kuntien edustajia, Kymsoten johtoa ja järjestökenttää kuluvan syksyn aikana erityisesti yhteistyötä vaativissa hyte-asioissa.
Haluan kiittää kaikkia mukana olleita valmistelijoita tehdystä työstä. Jatkamme jälleen innolla työskentelyä yhdessä.”
 
- Kymenlaakson Liiton maakunnallisen hyte-ryhmän puheenjohtaja ja sote-koordinaattori Kirsi-Marja Karjalainen.

Lisätietoja: Sote-koordinaattori Kirsi-Marja Karjalainen, Kymenlaakson Liitto
kirsi-marja.karjalainen(at)kymenlaakso.fi

Attachments:
Download this file (Hyvinvoiva Kymenlaakso_raportti.pdf)Hyvinvoiva Kymenlaakso -raportti1415 kB
Tilaa RSS-syöte
Tilaa uutiskirje

Tilaa sote- ja maakuntauudistuksesta tuorein tieto uutiskirjeenä sähköpostiisi

Tilaa uutiskirje

Arkisto

Katso arkistosta jo lähetetyt uutiskirjeet ja muut aiemmat julkaisut

Siirry arkistoon

KYMENLAAKSON LIITTO

PL 35, 48601 KOTKA
Karhulantie 36 B
Toimisto on avoinna arkisin
Ma-Pe klo 9-15

MUUTOSTOIMISTO

Karhulantie 30,2krs
48600 KOTKA