• Etusivu
  • Uutiset
  • Kymenlaakson maakuntauudistuksen poliittisessa ohjausryhmässä 17.9.2018 käsitellyt asiat

Kymenlaakson maakuntauudistuksen poliittisessa ohjausryhmässä 17.9.2018 käsitellyt asiat

Hyvinvoiva Kymenlaakso – Raportti Kymenlaakson väestön hyvinvoinnin ja terveyden tilasta
SOTE-koordinaattori, HYTE-työryhmän puheenjohtaja Kirsi-Marja Karjalainen esitteli kokouksessa ”Hyvinvoiva Kymenlaakso” -raportin. Raportin pohjalta työryhmä on määritellyt kehitystyölle tavoitteet ja painopistealueet sekä esityksen HYTE-työn sijoittumisesta tulevaan maakuntaorganisaatioon. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen panostetun työn tulokset näkyvät tulevaisuudessa ja voivat parhaassa tapauksessa hillitä kustannusten nousua esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluissa. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävät ulottuvat laajalle poikkihallinnollisesti ja työskentely tapahtuu erilaissa verkostoissa. Toiminnassa korostuu verkostojen johtaminen ja yhteistyö. Arjen turvallisuuteen liittyvät tehtävät esitetään liitettäväksi osaksi HYTE-työtä. Ohjausryhmä merkitsi raportin tulokset ja johtopäätökset tiedoksi sekä hyväksyi asian jatkotyöstämisen.
 
Kymenlaakson tietohallinnon toimintamalli, alueverkkosuunnitelma, maakunnan kokonaisarkkitehtuuri ja maakunnan palveluiden järjestäjän roolin vaikutus tietojärjestelmiin sekä valmistelun tilannekatsaus
Projektipäällikkö Tarja Nousiainen esitteli kokouksessa suunnitelman maakunnan tietohallinnon toimintamallista, alueverkkosuunnitelman, maakunnan kokonaisarkkitehtuuridokumentin ja dokumentin järjestäjän roolin vaikutuksesta tietojärjestelmiin. Lisäksi hän kertoi tilannetietoa kansallisista selvityksistä ja hankkeista. Tietohallintoon on rekrytoitu SOTE ICT-projektipäällikkö Juha Redsven. Hän on aloittanut syyskuun alussa. 

Osallisuus maakuntavalmistelussa
Osallisuus- ja vuorovaikutusasiantuntija Aija Matero esitteli osallisuuden osalta tulevaa maakuntavalmistelua. Osallisuuteen liittyviä velvoitteita on määritetty monessa eri laeissa ja se tulee huomioida jatkossa laajasti eri sektoreilla. Osallisuus- ja vuorovaikutusasiantuntija on mukana valtakunnallisissa verkostoissa sekä paikallisissa viestinnän-, maakuntavalmistelijoiden- ja HYTE-työryhmissä. Tärkeä yhteistyöelin on Asukas- ja demokratiatyöryhmä, jonka sihteerinä ja valmistelijana Matero toimii. Työryhmä valmistee mm. osallisuusohjelmaa, joka tullaan liittämään osaksi tulevaa strategiaa. Viestintä on tärkeässä roolissa osallisuuden lisäämisessä. Maakuntavalmisteluun liittyen, sen työntekijöille on perustettu sähköinen vuorovaikutusalusta, jonka avulla työntekijät voivat kertoa ja kysyä muutokseen liittyvistä asioista. Hanke käynnistyy syyskuussa.

Poliittiseen päätöksentekojärjestelmään perustettavien vaikuttamistoimielimien tehtävänä on lisätä osallisuutta ja olla linkkinä kunnan, maakunnan ja asukkaiden välillä. Päätöksenteko-organisaatioon ehdotetaan perustettavaksi viisi vaikuttamistoimielintä. Lakisääteisiä ovat nuorisovaltuusto, vanhus- ja vammaisneuvosto sekä ruotsinkielinen vaikuttamistoimielin. Järjestöfoorumi on vapaaehtoinen vaikuttamistoimielin, joka toimii kuntien, järjestöjen ja maakunnan järjestötyön kokoajana. Alueellisina vaikuttamistoimieliminä jatkavat romaniasiain neuvottelukunta ja liikuntaneuvosto.

Ajankohtaiskatsaus
Muutosjohtaja Jussi Lehtisen esitteli maakunta- ja soteuudistukseen liittyvät ajankohtaiset asiat. Katsauksessa esiteltiin rahoituksen, sen käytön ja kunkin vastuualueen toimenpiteet ja niiden kiireellisyysjärjestykset.

Tiedottaminen poliittisen ohjausryhmän kokousasioista
Poliittisen ohjausryhmän kokousasioista laaditaan tiedote ja se lähetetään kuntien ja Carean valtuutetuille sekä viestintätyöryhmille. Lisäksi tiedote toimitetaan paikallismedialle ja julkaistaan uusikymenlaakso -nettisivuilla ja extranetissä. Asiantuntijana kokouksissa on viestintäpäällikkö Heli Veripää ja hänen sijaisenaan oallisuus- ja vuorovaikutusasiantuntija Aija Matero.

Maakuntauudistusseminaari
Maakuntauudistuksen esivalmisteluvaiheen tulokset ja johtopäätökset esitellään sidosryhmille 12.12.2018 klo 12-16 Kouvolassa. Poliittinen ohjausryhmä hyväksyi seminaarin järjestämisen.

Seuraava maakuntauudistuksen poliittisen ohjausryhmän kokous
Seuraava maakuntauudistuksen poliittisen ohjausryhmän kokous pidetään 15.10.2018.
 
 
Lisätietoja: Muutosjohtaja Jussi Lehtinen, jussi.lehtinen(at)kymenlaakso.fi, p. 0400 644 206
Tilaa RSS-syöte
Tilaa uutiskirje

Tilaa sote- ja maakuntauudistuksesta tuorein tieto uutiskirjeenä sähköpostiisi

Tilaa uutiskirje

Arkisto

Katso arkistosta jo lähetetyt uutiskirjeet ja muut aiemmat julkaisut

Siirry arkistoon

KYMENLAAKSON LIITTO

PL 35, 48601 KOTKA
Karhulantie 36 B
Toimisto on avoinna arkisin
Ma-Pe klo 9-15

MUUTOSTOIMISTO

Karhulantie 30,2krs
48600 KOTKA