• Etusivu
  • Uutiset
  • Kymenlaakson poliittisen ohjausryhmän kokouksessa 15.10.2018 käsitellyt asiat

Kymenlaakson poliittisen ohjausryhmän kokouksessa 15.10.2018 käsitellyt asiat

Maakuntien valmistelurahoitus/Yleinen esivalmisteluavustus sekä ICT:n rahoitus


Yleinen esivalmisteluavustus
 

Valtiovarainministeriö on vuosina 2017 - 2018 tehnyt kuusi maakunnan esivalmistelua koskevaa rahoituspäätöstä siten, että Kymenlaaksossa esivalmisteluun on käytettävissä valtionrahoitusta 2 257 780 €. Omavastuuosuudet ovat muuttuneet 30 %, 10 %, 5 % ja 0 %. Omavastuuosuuksien perusteella arvioituna valtionrahoitusta on saatavissa 2 443 531 €:n kuluihin. Tarvittava omarahoitusosuus on 185 751 €, joka rahoitetaan liiton henkilökunnan työpanoksella ja osana kuntamaksuja.
Avustusta on myönnetty hakemuksesta ennalta hyväksyttyihin ja määriteltyihin kustannuksiin. Myöntämisen ehtona on, että maakunnan liitto sitoutuu toteuttamaan toimenpiteet hakemuksessa esitetyn mukaisesti. Esivalmisteluavustusta voidaan käyttää vuoden 2019 loppuun saakka tai enintään siihen saakka, kunnes väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) on asetettu, sekä asettamisen jälkeenkin tarvittaessa enintään kahden kuukauden ajan esivalmistelun edellyttämiin menoihin edellyttäen, että VATE ei toisin päätä.
Maakunnan liitto vastaa esivalmisteluavustuksen käytön raportoinnista valtiovarainministeriölle yhtenä kokonaisuutena. Raportoinnissa tulee osoittaa valtionavustuslain 13 §:n mukaisesti se, että valtionavustus tulee käyttää valtionavustuspäätöksen mukaiseen tarkoitukseen.
Raportoinnin aikataulu määritellään heti sen jälkeen, kun uudistusta koskeva lainsäädännön voimaantulon ajankohta on tiedossa.
 
Mahdollisesti käyttämättä jäänyt tai liikaa maksettu avustus tai sen osa tulee palauttaa valtionavustuslain 20 §:n mukaisesti. Mahdollisesta palautuksesta tehdään vm:n päätös loppuraportin läpikäynnin jälkeen.


ICT-rahoitus

Valtiovarainministeriö on 9.4.2018 hyväksynyt Kymenlaakson liitolle loppuraportin perusteella ICT-valmistelun I rahoituserän tukena 1.1.-31.12.2017 aiheutuneisiin kustannuksiin yhteensä 130 921 €, josta Carealla tilitettiin 71 040,89 €.
 
Vuoden 2018 ICT-rahoitus on Kymenlaakson osalta seuraava:
- Päätös 27.11.2017 (ICTII); 429 000 €. Rahoitus raportoidaan 30.10.2018. Kohde/kriteeri: suunnittelu ja valmistelutoimet; 1.6.2018 alkaen myös toimeenpano. Rahoitusprosentti on 90.
- Päätös 1.6.2018 (ICTIII); 1 871 066 €. Omavastuu poistuu kokonaan 1.7.2018 alkaen.
- Päätös 25.9.2018 (ICTIV); 3 742 191 €. Omavastuu 0 %.

ICTIII ja ICTIV rahoituspäätökset perustuvat samaan hankesuunnitelmaan. Rahoitus on käytettävä vuoden 2019 loppuun tai VATEn aloittamisesta 1 kuukauden kuluessa palkkamenoihin.
Kymenlaakson Liiton ja Carean johto ovat neuvotelleet sopimuksen / sitoumuksen, jonka mukaisesti, mikäli valtiovarainministeriö perii miltään osin käytetyn ICT-avustuksen takaisin, Carea vastaa takaisinperittävästä osuudesta täysimääräisenä siltä osin kuin takaisinperintä liittyy Carean Kymenlaakson Liitolta veloittamiin ICT-valmistelukustannuksiin. Tältä osin Carea myös vastaa hankintojen omarahoitusosuudesta.

Merkittiin valmistelurahoitusta koskevat päätökset ehtoineen ja raportointivelvoitteineen tiedoksi. Hyväksyttiin Kymenlaakson liiton ja Carean johdon välillä neuvoteltu ICT-rahoitusta koskeva sopimus/sitoumus.
Kokouksessa muutosjohtaja Jussi Lehtinen ja tietohallinnon projektipäällikkö Tarja Nousiainen esittelivät asiaa.
 

Maakuntauudistusseminaari 12.12.2018  

Päätettiin järjestää maakuntauudistusseminaari 12.12.2018 Kuusankoskitalolla. Seminaarissa käsitellään maakuntauudistuksen ajankohtaisia asioita, strategisia linjauksia, poliittista päätöksentekojärjestelmää ja tilannekuvaa teemoittain. Kutsu lähetetään maakuntavaltuuston, -hallituksen ja -uudistuksen poliittisen ohjausryhmän sekä maakunnan yhteistyöryhmän jäsenille, Carean yhtymäkokouksen ja hallituksen jäsenille, Haminan, Kouvolan, Kotkan, Pyhtään, Miehikkälän ja Virolahden kuntien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajistolle ja kunnallisjohtajille, maakuntauudistusvalmistelun työryhmille, ammattijärjestöjen luottamusmiehille sekä muutostoimiston henkilökunnalle.
 

Seuraava maakuntauudistuksen poliittisen ohjausryhmän kokous

Seuraava maakuntauudistuksen poliittisen ohjausryhmän kokous pidetään 5.11.2018.
 
 

Lisätietoja

 
 
Lisätietoja poliittisen ohjausryhmän päätöksistä antaa maakuntajohtaja Jaakko Mikkola, jaakko.mikkola(at)kymenlaakso.fi, puh. 040 548 0311 tai muutosjohtaja Jussi Lehtinen, jussi.lehtinen(at)kymenlaakso.fi, p. 0400 644 206.
 
 
 
Tilaa RSS-syöte
Tilaa uutiskirje

Tilaa sote- ja maakuntauudistuksesta tuorein tieto uutiskirjeenä sähköpostiisi

Tilaa uutiskirje

Arkisto

Katso arkistosta jo lähetetyt uutiskirjeet ja muut aiemmat julkaisut

Siirry arkistoon

KYMENLAAKSON LIITTO

PL 35, 48601 KOTKA
Karhulantie 36 B
Toimisto on avoinna arkisin
Ma-Pe klo 9-15

MUUTOSTOIMISTO

Karhulantie 30,2krs
48600 KOTKA