• Etusivu
  • Uutiset
  • Kymenlaakson poliittisen ohjausryhmän kokouksessa 5.11.2018 käsitellyt asiat

Kymenlaakson poliittisen ohjausryhmän kokouksessa 5.11.2018 käsitellyt asiat

Maakuntauudistuksen poliittisen ohjausryhmän kokousajankohdat vuonna 2019

Maakuntauudistuksen poliittinen ohjausryhmä kokoontuu Kotkassa, maakuntatalolla ennen maakuntahallituksen kokouksia seuraavasti:

KEVÄT
- ma 21.1. klo 9
- ma 18.2. klo 9
- ma 11.3. klo 9
- ma 15.4. klo 9
- ma 13.5. klo 9
- kesäkuussa ei pidetä kokousta

SYKSY
- ma 26.8. klo 9
- ma 23.9. klo 9  
- ma 21.10. klo 9
- ma 18.11. klo 9
- joulukuussa ei pidetä kokousta

Kokousajankohdat hyväksyttiin esityksen mukaan.

Maakuntien tilannekuva  

Valtiovarainministeriö selvitti maakuntien valmistelun tilannekuvaa jälleen syys - lokakuun aikana. Tilannekuva muodostui tällä kertaa muutosjohtajille elokuussa tehdyn kyselyn ja sitä seuranneen skype-keskustelukierroksen tuloksena.
Muutosjohtaja Jussi Lehtinen esitteli Kymenlaakson maakuntavalmistelun tilannekuvaa. Kymenlaakson maakuntauudistuksen valmistelu on edennyt hyvin. Maakuntien tilannekuva merkittiin tiedoksi.

Alueuudistus.fi

Maakuntien tilannekuvaesitys:
https://alueuudistus.fi/documents/1477425/3223876/Maakuntien+tilannekuva_lokakuu_2018.pdf/f721c34f-0573-8376-c9af-629882713cff/Maakuntien+tilannekuva_lokakuu_2018.pdf.pdf

Viestintä- ja kanavaprojektisuunnitelma

Projektipäällikkö Katariina Terävä esitteli viestintä- ja kanavaprojektisuunnitelmaa. Ensimmäisessä vaiheessa Kymenlaakson maakunnan palvelusivustoa julkaistaan 1.1.2019 Kymsoten (Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän) sivusto. Merkittiin viestintä- ja kanavaprojektisuunnitelma tiedoksi.

Kymenlaakson maakuntastrategian tulevaisuus- ja toimintaympäristöskenaarioiden laatiminen

Eduskunnan käsittelyyn tulevan maakuntalain mukainen maakuntastrategia on maakuntavaltuuston ohjausväline maakunnan johtamisessa.  Maakuntastrategia yhdistää kaikkia maakunnan tehtäväaloja. Maakuntavaltuusto päättää maakuntastrategiassa maakunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Tarkoituksena on varmistaa maakunnan toiminnan ohjaamista kokonaisuutena sekä maakunnan strategisen suunnittelun ja taloussuunnittelun liittämistä tarkoituksenmukaisella tavalla toisiinsa. Tuleva maakuntavaaleissa valittava maakuntavaltuusto tullee hyväksymään uuden maakuntastrategian vuoden 2020 alkupuolella.

Kymenlaakson Liitto käynnistää maakuntastrategiatyön tulevaisuustarkastelulla ja skenaarioiden laadinnalla. Edellinen laajempi tulevaisuustarkastelu on tehty Kymenlaakson maakuntaohjelman 2014-2017 laadinnan yhteydessä. Strategian laadinnassa hyödynnetään Kymenlaaksosta jo olemassa olevia selvityksiä, ennakointitietoa, riskianalyysejä sekä huomioidaan kansallisia ja kansainvälisiä toimintaympäristön muuttujia, ajureita sekä globaaleja megatrendejä.

Päätettiin käynnistää maakuntastrategiatyöskentely.

Kymsoten tilannekatsaus

Asiakaspalvelupäällikkö Lauri Lehto esitteli Kymsoten kehittämissuunnitelmaa. Kehittämissuunnitelma merkittiin tiedoksi.

Seuraava maakuntauudistuksen poliittisen ohjausryhmän kokous

Seuraava maakuntauudistuksen poliittisen ohjausryhmän kokous pidetään 21.1.2018.
 
 
Lisätietoja:

Maakuntauudistuksen poliittisen ohjausryhmän pöytäkirja 5.11.2018.

Lisätietoja poliittisen ohjausryhmän päätöksistä antaa maakuntajohtaja Jaakko Mikkola, jaakko.mikkola(a)kymenlaakso.fi, puh. 040 548 0311 tai muutosjohtaja Jussi Lehtinen, jussi.lehtinen(a)kymenlaakso.fi, p. 0400 644 206.


Tilaa RSS-syöte
Tilaa uutiskirje

Tilaa sote- ja maakuntauudistuksesta tuorein tieto uutiskirjeenä sähköpostiisi

Tilaa uutiskirje

Arkisto

Katso arkistosta jo lähetetyt uutiskirjeet ja muut aiemmat julkaisut

Siirry arkistoon

KYMENLAAKSON LIITTO

PL 35, 48601 KOTKA
Karhulantie 36 B
Toimisto on avoinna arkisin
Ma-Pe klo 9-15

MUUTOSTOIMISTO

Karhulantie 30,2krs
48600 KOTKA