Miksi kulttuuri tulee olemaan maakunnan tehtävä?

Voidaan kysyä, miten kulttuurihyvinvointi on maakunnallinen kilpailutekijä mm. ennaltaehkäisevissä palveluissa, uusissa työllistymismahdollisuuksissa tai imago ja brändityössä? Jos halutaan, niin mahdollisuudet ovat rajattomat.

Kymenlaakson kulttuurisotehanke oli mukana valtakunnallisessa seminaarissa Kuopiossa 9.11.2018. Seminaarissa Kymenlaakson kulttuurisotehanketta käsiteltiin osallistavan, ’todellisuudella leikittelevän’ forum-teatterin keinoin. Forum-teatterikohtaus nostatti keskustelua monien ongelmien taustalla olevasta yksinäisyydestä sekä sen minimoimisen haasteista.
Seminaarissa kuultiin mm. ikääntyneiden osallisuudesta, musiikin terveysvaikutuksista, koulutuksen ja työelämän kehittämisestä kulttuurihyvinvointiystävällisempään suuntaan. Osin jo nykypäivää, mutta etenkin tulevaisuutta on se, että kulttuuri tunkeutuu kaikkialle ja kaikille: koteihin ja kouluihin, sairaaloihin ja vankiloihin, kohtaamispaikoille ja kaduille.

Ihmisten ja ajatusten kohtaamista

Kulttuurihyvinvoinnin lonkeroiden ulottaminen eri paikkoihin edellyttää yhteisestä hyvinvoinnista kiinnostuneita ihmisiä. Kulttuurihyvinvoinnin laajempi edistyminen on kuitenkin riippuvainen siitä, että löydämme ja käytämme eri toimijoiden osaamisen, palvelut ja tiedon yhteiseksi hyödyksi. Tämä ei onnistu, elleivät ihmiset ja ajatukset kohtaa. Kulttuurihyvinvointi tarvitsee foorumeja ja verkostoja, totesi Kirsi Siltanen Pirkanmaan osatoteutuksesta ja Pirkanmaa2021-maakuntavalmistelusta.

Taustaa

Useissa Suomen maakunnissa ja kaupungeissa on työstetty Prosenttiperiaatteen laajentamisen kärkihankkeita vuosina 2016 – 2018. Kulttuurisote – eli kuuden maakunnan kumppanuushanke on yksi näistä vuonna 2018 Taiteen edistämiskeskuksen rahoittamista hankkeista. Kymenlaaksossa hankkeen osatoteuttajana toimii sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Carea ja ohjausryhmänä alueellinen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen Hyte-ryhmä. Careasta hankkeen ohjausryhmässä on johtajaylihoitaja Pia Rantamäki. Palvelupolut-nimisen hankkeen käytännön koordinoinnista vastaa Kouvolalainen teatteri- ja draama-alan toimija Piia Kleimola työparinaan Kotkan kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelujen johtaja Heli Kainulainen. Kulttuurisote-hankkeen yhteisraportti valmistuu vuoden 2018 loppuun mennessä.

Kymenlaakson kulttuurisotehanke

Kymenlaaksolla on ollut onni olla mukana kulttuurisotehankkeessa. Hankkeen aikana on muun muassa selvitetty, miten taide- ja kulttuurilähtöiset hyvinvointipalvelut huomioidaan maakuntien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannossa. Keskeistä on ollut edistää taiteen kentän ja sote-toimijoiden yhteistyötä.
Kymenlaaksossa Kulttuurisoten pääasiallinen tehtävä on päihde- ja mielenterveyskuntoutujien kulttuurihyvinvoinnin palveluketjun mallintaminen. Hankkeen koordinaattori, teatteri- ja draama-alan toimija Piia Kleimola on yhdessä työparinsa, Kotkan mielenterveys- ja päihdepalvelujen johtaja Heli Kainulaisen kanssa avannut tätä palveluketjua. Työssä on kuultu alan ammattilaisia, tulevia ammattilaisia eli maakunnan sote-alan opiskelijoita ja itse kohderyhmää eli päihde- ja mielenterveyskuntoutujia.

Kulttuurihyvinvoinnin tarve on ilmeinen. Kymenlaaksolle Kulttuurisoten toteutuminen vuoden 2018 aikana on ollut ajallisesti mitä parhain. Toimijoiden verkosto on palvellut hanketta ja hanke verkostoa. Maantieteellisesti koko Kymenlaakson kattavan verkoston kautta tieto kulttuurihyvinvoinnin mahdollisuuksista on levinnyt laajasti.  Kärkihankkeiden yhteistyön – ja etenkin yhteisen tiedotuksen kautta – on saatavilla ollut tieto ja toimintamallit olleet uunituoreita.

Maakunnallinen valmistelutyö jatkuu kulttuurityön käynnistäjänä hankkeen avulla. Kymenlaaksossa kulttuurihyvinvoinnin käsitettä on Sote-koordinaattori Kirsi-Marja Karjalaisen johtaman työryhmän kanssa avattu laajasti. Valmistelutyö jatkuu hyvinvointia edistävänä kulttuuri, liikunta ja luontotyönä.
Vaikka hanke on keskittynyt taide- ja kulttuurimenetelmiin, on työryhmä ollut yksimielinen siitä, että yhtä lailla luovuus liittyy liikkumiseen ja luontohyvinvointiin. Ei siis pelkästään korkeakulttuuri tai kilpaurheilu, vaan myös ylipäätään iloa tuottava yhteisöllinen toiminta. Kymenlaaksossa on tälle kaikelle mitä parhaimmat lähtökohdat!

Kirjoitti Kulttuurisote-hankkeen koordinaattori, teatteritoimija Piia Kleimola Kuusankoskelta

Kymenlaakson hyvinvointia kulttuurista -verkosto

 

Tilaa RSS-syöte
Tilaa uutiskirje

Tilaa sote- ja maakuntauudistuksesta tuorein tieto uutiskirjeenä sähköpostiisi

Tilaa uutiskirje

Arkisto

Katso arkistosta jo lähetetyt uutiskirjeet ja muut aiemmat julkaisut

Siirry arkistoon

KYMENLAAKSON LIITTO

PL 35, 48601 KOTKA
Karhulantie 36 B
Toimisto on avoinna arkisin
Ma-Pe klo 9-15

MUUTOSTOIMISTO

Karhulantie 30,2krs
48600 KOTKA