• Etusivu
  • Uutiset
  • Vastaa ja vaikuta - Osallisuus tulevassa Kymenlaakson maakunnassa

Vastaa ja vaikuta - Osallisuus tulevassa Kymenlaakson maakunnassa

Kuvassa Kymenlaakson demokratia- ja asukasosallisuusryhmän puheenjohtaja Keijo Kaskiaho, nuorisovaltuuston edustaja Onni Espo ja ryhmän sihteeri maakuntauudistuksen osallisuus- ja vuorovaikutusasiantuntija Aija Matero.

Osallisuusasioiden valmistelua varten perustettiin vuonna 2016 Kymenlaakson demokratia- ja asukasosallisuusryhmä. Ryhmään nimettiin Kymenlaakson järjestöjen edustajia poliittisista puolueista, vanhus- ja vammaisjärjestöistä, liikuntajärjestöistä ja nuorisovaltuustoista. Lisäksi ryhmässä on mukana muita valmistelun kannalta keskeisiä henkilöitä. Ryhmän tärkeimpänä tehtävänä on laatia maakunnan osallisuusohjelma. Ohjelmassa määritellään maakuntastrategiassa huomioitavat osallisuustavoitteet ja toimenpiteet. Ryhmän tehtävänä on myös tuoda omalta osaltaan maakuntauudistusta tutuksi omissa verkostoissaan. Demokratia- ja asukasosallisuusryhmä kyselee nyt kymenlaaksolaisilta osallisuusohjelman tueksi mielipiteitä osallistumiskeinoista.

Osallisuuskysely

Käynnissä olevalla osallisuuskyselyllä selvitetään, miten maakunnan asukkaat haluavat osallistua ja vaikuttaa Kymenlaaksossa. Kyselyyn voi vastata osoitteessa
https://my.surveypal.com/Kymenlaakson-osallisuuskysely tai paperilomakkeella Kymenlaakson kirjastoissa. Vastausaikaa on vuoden 2018 loppuun.

Vaikuttamistoimielimet

Kymenlaakson maakunnan poliittisen päätöksentekojärjestelmän luonnosesityksessä on neljä lakisääteistä vaikuttamistoimielintä: nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto, vammaisneuvosto ja ruotsinkielinen vaikuttamistoimielin. Järjestöjen rooli niin palvelujen tuottajina kuin osallisuuden ja hyvinvoinnin lisääjinä nähdään merkitykselliseksi. Tästä syystä organisaatioon on tulossa myös vapaaehtoinen järjestöfoorumi. Vaikuttamistoimielinten tehtävänä on vaikuttaa oman toimialueensa asioissa (lausunnot, kannanotot, aloitteet, kuulemiset) sekä toimia yhdessä kuntien ja maakunnan kanssa.

Osallisuus maakunnassa

Maakunnan osallisuutta ja demokratiaa tulevassa maakunnassa ohjaa lainsäädäntö. Asukkaiden osallistamisella on useita näkökulmia.
Yksilöllisessä näkökulmassa korostuu henkilökohtainen kokemus. Toiminnalla on laajoja vaikutuksia itsetuntoon ja oman elämän hallinnan tunteeseen. Osallisuus voi toimia myös terapeuttisena ja voimaannuttavana toimintana. Yhteiskunnallisessa näkökulmassa osallisuus lisää integraatiota, ehkäisee syrjäytymistä ja syrjintää. Palvelujärjestelmän näkökulmasta tuotetaan parempia ja asiakkaiden tarpeita ja toiveita vastaavia palveluja. Maakunnan imagollisessa näkökulmassa osallisuus lisää asukkaiden viihtymistä ja se houkuttelee uusia asukkaita ja yrityksiä.

Osallisuudella on erilaisia määritelmiä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) määrittelee osallisuuden seuraavasti:

”Osallisuus on sitä, että ihminen kokee olevansa merkityksellinen osa kokonaisuutta. Hän tulee kuulluksi itsenään ja vaikuttaa elämänsä kulkuun ja yhteisiin asioihin. Osallisuus edellyttää yhteyttä omiin ja yhteisiin voimavaroihin, joita ovat: luottamus ja keskinäinen kunnioitus, toimeentulo, palvelut, tieto, taito, toiminta ja yhteiset merkitykset.”

Kymenlaakson maakuntavalmistelun työryhmät

Lisätietoja:
Kymenlaakson Liitto, osallisuus- ja vuorovaikutusasiantuntija Aija Matero, aija.matero(a)kymenlaakso.fi

Tilaa RSS-syöte
Tilaa uutiskirje

Tilaa sote- ja maakuntauudistuksesta tuorein tieto uutiskirjeenä sähköpostiisi

Tilaa uutiskirje

Arkisto

Katso arkistosta jo lähetetyt uutiskirjeet ja muut aiemmat julkaisut

Siirry arkistoon

KYMENLAAKSON LIITTO

PL 35, 48601 KOTKA
Karhulantie 36 B
Toimisto on avoinna arkisin
Ma-Pe klo 9-15

MUUTOSTOIMISTO

Karhulantie 30,2krs
48600 KOTKA