Kymenlaakson skenaariot - Kerro mielipiteesi

Skenaariot


Liitteenä sivun alalaidassa on Kymenlaakson skenaariot 2040 kommentointiversio.

 
Kymenlaakson toimintaympäristön skenaariot ovat vaihtoehtoisia kuvauksia alueen ulkopuolisen toimintaympäristön tulevaisuudesta vuoteen 2040. Ne on tarkoitettu kaikille Kymenlaakson toimijoille hyödynnettäviksi. Kymenlaakson kolme skenaariota ovat Ihminen (Yhteisöllisyyden vastuulla), Talous (Tehokkuuden armoilla) ja Yhteiskunta (Yhteisymmärryksen ehdoilla).

Jokaisessa kolmessa skenaariossa on otettu huomioon läpileikkaavina trendeinä elinkeinot ja työ, hyvinvointi ja väestö sekä ympäristö ja saavutettavuus. Skenaariotyössä on tuotu esille useita epävarmuustekijöitä, joita on hahmoteltu ja yhdistelty. Näitä tunnistettuja epävarmuustekijöitä ovat olleet esimerkiksi: väestön ikääntyminen, kaupungistuminen, globalisaatio ja verkostotalous, palvelullistuminen ja alustatalous, työvoiman liikkuminen ja monikulttuurisuus, eriarvoistuminen ja syrjäytyminen, arvojen ja elämäntapojen muutokset, uudet demokratian ja päätöksenteon muodot.

Skenaariotyön avulla ei ole pyritty yhden todennäköisimmän tulevaisuuden ennustamiseen, vaan Kymenlaakson toimijoiden strategisen ajattelun, tulevaisuuteen liittyvän näkemyksen ja vuorovaikutuksen kehittämiseen. Skenaariot eivät kerro varmasti sitä, mitä toimintaympäristössä tapahtuu. Niiden tarkoituksena on vahvistaa ymmärrystä ajankohtaisia ilmiöistä ja niiden kehityksestä sekä parantaa Kymenlaakson toimijoiden reagointikykyä ja muutosvalmiutta.

Kuvatut skenaariot voivat tuntua eri henkilöiden mielestä enemmän tai vähemmän todennäköisiltä. Tarkoitus on, että skenaarioita tarkastellaan kokonaisuutena, eikä valita yhtä skenaariota muiden joukosta. Tulevaisuuden tapahtumat ja kehitykset ovat usein yhdistelmiä eri skenaarioista.

Tulevaisuuskuvien pohjalta on pyritty löytämään välttämättömiä toimenpiteitä, jotka Kymenlaaksossa tulee tehdä riippumatta siitä, mikä skenaario tai skenaarioiden yhdistelmä tulevaisuudessa toteutuu. Skenaarioista riippumattomien välttämättömien toimenpiteiden lisäksi jokaisen skenaarion toteutumisen varalle on luotu varautumissuunnitelma.

Varautumissuunnitelmat antavat suuntaa sille, mitä Kymenlaaksossa tulee tehdä tai painottaa, jos maailma muuttuu tietyn skenaarion kaltaiseksi. Toimintaympäristön skenaarioiden ja niiden vaikutusten analysoinnin jälkeen projektissa muodostetaan Kymenlaakson yhteinen tulevaisuuskuva. Tulevaisuuskuva osoittaa minkälainen Kymenlaakson tulisi olla vuonna 2040, jotta se menestyisi muuttuvassa toimintaympäristössä. Skenaariot on rakennettu yhteistyössä Kymenlaakson Liiton, Capful Oy:n ja alueen asiantuntijoiden kanssa.

 
 
Muutosjohtaja Jussi Lehtinen, jussi.lehtinen(a)kymenlaakso.fi
 
Attachments:
Download this file (Kymenlaakson skenaariot 2040_Versio kommentoitavaksi_11.02.2019.pdf)Kymenlaakson skenaariot1296 kB
Tilaa RSS-syöte
Tilaa uutiskirje

Tilaa sote- ja maakuntauudistuksesta tuorein tieto uutiskirjeenä sähköpostiisi

Tilaa uutiskirje

Arkisto

Katso arkistosta jo lähetetyt uutiskirjeet ja muut aiemmat julkaisut

Siirry arkistoon

KYMENLAAKSON LIITTO

PL 35, 48601 KOTKA
Karhulantie 36 B
Toimisto on avoinna arkisin
Ma-Pe klo 9-15

MUUTOSTOIMISTO

Karhulantie 30,2krs
48600 KOTKA